Nároky na odpočty DPH

Termín konání:

29. 9. 2020 09:00 - 14:30
Číslo akce 2049
Místo konání:

online

Lektor: Ing. Simona Pacáková - stojí v čele pracovního týmu ADU.CZ. Je auditorem, daňovým poradcem, soudním znalcem v oboru ekonomika a dlouholetým lektorem profesního vzdělávání v oblasti účetnictví a daní.
Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel:   603 230 984
E-mail: vajglova@apua.cz
 
Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Program: 

08:50 - 09:00 nalogování do webináře
09:00 - 10:30 přednáška
10:30 - 10:45 přestávka 
10:45 - 12:15 přednáška
12:15 - 12:45 přestávka na oběd
12:45 - 14:00 přednáška

Obsah:


 

Nároky na odpočty DPH        
                      
• Obecný princip nároku na odpočet daně podle § 72 ZDPH
• Definice ekonomické činnosti
• Definice pojmu úplata
• Přijaté dotace z pohledu DPH
• Částečný nárok na odpočet daně (poměrný a krátící koeficient)            
• Pořizování dlouhodobého majetku v režimu částečného nároku na odpočet daně
• Dílčí fakturace a placení záloh v režimu částečného nároku na odpočet daně
• Vyrovnání odpočtu daně podle § 77 ZDPH
• Úprava odpočtu daně podle § 78 a násl. ZDPH
• Odpovědi na dotazy účastníků

   
Účastnický poplatek:  
900,- Kč  Kolektivní členové asociace
900,-Kč Individuální členové asociace
1.800,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály,
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 

  


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena