Náležitosti odborných textů – bakalářské/diplomové/disertační práce a ostatní odborné texty (11. 2. 2021)

Seminář zaměřený na podstatné fáze tvorby odborného textu, zvláště bakalářské, diplomové a disertační práce, výběrově ovšem i textů popularizačních a jiných. Obsahuje mnohá doporučení, jak postupovat, aby byl celý proces co nejefektivnější a výsledná práce odpovídala příslušným standardům. Lektor uvádí jak obecné zásady, tak konkrétní příklady z oblasti práce se zdroji a odbornou literaturou (včetně fakultních předpisů a pokynů), stylizace textu, pravopisných a gramatických korektur a formální úpravy práce.

Po skončení semináře je lektor účastníkům k dispozici pro individuální konzultace (včetně pozdějších konzultací mailových).

 

Termín konání:

11. 2. 2021 09:00-12:15
Číslo akce  
Místo konání:

Online

Lektor:

Mgr. Jan Táborský

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel.: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

Program: 

08:50-09:00 registrace účastníků
09:00-12:15 přednáška 
 

Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.

Výuka probíhá v prostředí MS Teams.

Obsah:

1. Odborný styl – žánrová diferenciace (autorský plurál, neosobní vyjadřování aj.)
2. Bezchybná gramatika a pravopis (spisovná slovní zásoba, terminologie, zkratky, slovosled aj.)
3. Členění odborného textu (titulky, kompozice aj.)
4. Poznámkový aparát
5. Abstrakt, anotace a resumé
6. Vkládání obrázků a grafů
7. Citace a bibliografické údaje
8. Rejstříky
9. Formální úprava práce

 
   
Účastnický poplatek:  
1.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.500,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a koncové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 

 



 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena