MS Excel - středně pokročilí (25.-26. 2. 2021)

Seminář je akreditovaný DVPP.
 

Termín konání:

25. 2. - 26. 2. 2021 09:00-16:00
Číslo akce  
Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit
Křenová 52, 602 00 Brno
Areál NOSRETI, 2. patro

Lektor:

Bc. Josef Jílek

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel:   603 230 984
E-mail: vajglova@apua.cz
 

Obsah:

• Prostředí programu MS Excel, přizpůsobení vzhledu prostředí programu (panely nástrojů a jejich úprava, vlastní panely nástrojů, panel nabídek a jeho úprava), nabídka Zobrazit a Nástroje.
• Adresace buněk, relativní, absolutní a smíšená adresace a její využití ve vzorcích a funkcích
• Vzorce a funkce, tvorba složitějšího vzorce a jeho kontrola, vložené funkce – účel a použití, provedení funkce pro zaokrouhlení
• Omezení vstupních dat, účel a použití, provedení a možnosti omezení vstupních dat
• Skrytí a zobrazenísloupců a řádků, účel a použití, provedení
• Podmíněné formátování, účel a použití, provedení a úpravy
• Formuláře v Excelu, účel, tvorba a použití jednoduchého formuláře, vybraná pole formuláře
• Ochrana, základní možnost ochrany buněk, listu a dokumentu
• Podpora rozhodování pomocí programu MS Excel, využití funkcí typu součet s podmínkou, počet a počet s podmínkou,
• Hypertextové odkazy v programu Excel, účel, použití a tvorba odkazů
• Datumové a časové funkce programu, finanční funkce, textové funkce programu
• Propojení dat, propojení mezi listy a mezi dokumenty, využití a úskalí propojení
• Analytické nástroje programu Excel - hledání řešení
• Databáze v Excelu, základní pravidla tvorby databázové tabulky, základní operace s databázovou tabulkou, seřazení a výběr – automatický, prvních deset, vlastní a rozšířený filtr
• Vyhledávací funkce, druhy a využití vyhledávacích funkcí, databázové funkce
• Kontingenční tabulky, účel, tvorba, použití a úpravy kontingenčních tabulek, tvorba grafu z kontingenční tabulky
• Spolupráce programu MS Excel a ostatních programů, kopírování a přesouvání dat z/do jiných programů, ukládání a otevírání databází z/do jiných programových prostředí
• Makra, účel a použití, tvorba jednoduchého makra, ovládání maker
• Praktické příklady práce v programu MS Excel

 
Účastnický poplatek:  
2.000 Kč  Kolektivní členové asociace
2.000 Kč Individuální členové asociace
3.500 Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály a osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:  

Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.

Storno podmínky:

• Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
• Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
• Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena
  storno faktura).
• Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
• Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.  
• Kurzovné nelze převádět.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:

• Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
• Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
• Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
• Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 

  


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena