Wikiverzita
 

G-Suite - úvod do problematiky práce s dokumenty tabulky a formuláře

Termín konání:

16. 09. - 18. 09. 2019  09:00 - 16:00
Číslo akce  
Místo konání:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Technická 2, blok A4,5. patro, dveře č. 513

616 69 Brno

Lektor:

Bc. Josef Jílek  - kromě programování se zabývá správou IT, konzultacemi a školením moderních technologií ve školství. Těmto aktivitám se začal věnovat již při studiu fakulty FIT na VUT Brno a doposud v nich získal mnoho zkušeností.

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel: 603 230 984
E-mail: vajglova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků (u vícedenních školení se další dny začíná v 08:30)

09:00 - 12:00 přednáška

12:00 - 12:40 přestávka

12:40 - 16:00 přednáška

Obsah:

Úvod
Úvod do cloudových služeb, obecné pojmy, alternativní řešení, G Suite aplikace
Gmail
Obecný přehled a představení prostředí Gmail
Pokročilé vyhledávání, seskupení mailů do konverzace a koncepty zpráv
Personalizace prostředí, automatická odpověď, notifikace v PC a archivace zráv
Pokročilé formátování zpráv, vkládání příloh, vkládání obrázků do těla zprávy
Štítky, vnořené štítky, filtry, blokace emailů a princip zero-inbox
Oddělení pracovního a soukromého účtu a sloučení více emailů v jednom inboxu
Drive
Obecný přehled, představení prostředí a základní ovládání Drive
Kopírovíní a stahování dat do PC, aplikace drive a synchronizace s PC
Pokročilá vyhledávání, sdílení mezi spolupracovníky, speciální složky: "Sdíleno se mnou" a "Nedávné"
Integrace s Gmail
Dokumenty
Obecný přehled a představení prostředí Dokumenty
Pokročilé formátování, hlavička, patička a čísla stránky
Vkládání dalšího obsahu: tabulky, obrázky, vlasní diagramy
Sdílení se spolupracovníky, kooperativní práce
Ukládání na disk a nahrávání z disku, kompatibilita s Microoft Word, export do PDF
Tabulky
Obecný přehled a představení prostředí a základy formátování
Pokročilé sdílení, chráněné rozsahy a možnosti kooperativní práce
Podmíněné formátování buněk, výběr dat, filtry
Základní funkce a skripty
Ukládání na disk a nahrávání z disku, kompatibilita s Microoft Excel
Formuláře
Základní představení aplikace Formuláře, praktické příklady využití ve školství, integrace s aplikací Tabulky
Keep
Základní představení aplikace Keep, sdílení poznámek a úkolů se spolupracovníky, upomínky

 
   
Účastnický poplatek:  
3.900,- Kč  Kolektivní členové asociace
3.900,-Kč Individuální členové asociace
5.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, káva, stravné formou stravenek na oběd.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a zálohové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.     
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, registraci za každého účastníka zvlášť,vyplňujte
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena