Finanční řízení projektů (11. 3. 2021)

Webinář je zaměřen na zvládnutí základních dovednosti při přípravě a realizaci projektů s důrazem na finanční řízení, tedy na zpracování rozpočtu a čerpání prostředků. Dovednosti získané na webináři jsou uplatnitelné ve všech druzích projektů, počínaje menšími interními projekty, a konče projekty operačních programů financovaných z Evropské unie.
 

Termín konání:

17. 12. 2020 10:00-13:30
Číslo akce:  
Místo konání:

Online

Lektor:

Ing. Tomáš Rosenmayer, Ph.D. se celou profesní kariéru zabývá neziskovými organizacemi, zejména oblasti finančního a projektového řízení. Dříve působil jako výzkumný pracovník v Centru pro výzkum neziskového sektoru. Později pracoval jako projektový a finanční manažer na Vysokém učení technickém v Brně, kde měl mimo jiné na starosti projekt CEITEC. V současné době vykonává funkci ředitele Ekonomického odboru rektorátu Masarykovy univerzity.

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel.: 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz

Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.


Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Obsah:

 • Úvod – co je to řízení
 • Finanční řízení a finanční kontrola
 • Projektové řízení
 • Příprava projektů včetně CBA
 • Finanční řízení projektů
 
Účastnický poplatek:  
900,- Kč  Kolektivní členové asociace
900,-Kč Individuální členové asociace
1.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály v elektornické podobě.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura). 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena