Dovolená podle nové právní úpravy od A do Z (14. 12. 2020)

Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb. s sebou jako hlavní novinku přinesla zcela novou úpravu dovolené, a to ve vztahu k jejím druhům, počítání, čerpání, krácení i proplácení. Nová právní úprava přitom vyvolává řadu výkladových nesnází a zaslouží si proto podrobný a komplexní výklad s řadou praktických příkladů. Právě to je pak zaměřením tohoto semináře.


Termín konání:

14. 12. 2020 09:00 - 14:00
Číslo akce: 2083

 

Místo: Online
Lektor: Mgr. Michal Vrajík
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel.: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

Program: 

08:50-09:00 nalogování do webináře

09:00-12:00  přednáška

12:00-12:30  přestávka

12:30-14:00  přednáška

Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.
 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.


Webinář proběhne v prostředí MS Teams, bez nutnosti instalace.

Obsah:
 • Obecně k novele zákoníku práce v oblasti dovolené
  • Přechodné ustanovení k dovolené do konce roku 2020
  • Převod dovolené „na hodiny“ vnitřním předpisem
 • Druhy dovolené
  • Dovolená za kalendářní rok
  • Dovolená za poměrnou část roku
  • Dodatková dovolená
 • Výměra dovolené
 • Výpočet délky dovolené
  • Rovnoměrně rozvržená pracovní doba a pružná pracovní doba
  • Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
  • Změna délky pracovní doby a změna úvazku
  • Uvádění dovolené na „výplatních páskách“
  • Zaokrouhlování dovolené
 • Dodatková dovolená
 • Výkon práce pro účely dovolené
  • Výkon práce
  • Plně započitatelné náhradní doby
  • Částečně započitatelné náhradní doby
  • Nezapočitatelné náhradní doby
 • Čerpání dovolené
  • Určení doby čerpání dovolené
  • Změna čerpání dovolené a odvolání z dovolené
  • Přerušení čerpání dovolené
 • Proplácení dovolené
  • Náhrada mzdy za dobu čerpání dovolené
  • Přečerpaná dovolená
  • Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou
 • Krácení dovolené
 • Dovolená při souběžných pracovněprávních vztazích
Účastnický poplatek:  
700,- Kč  Kolektivní členové asociace
700,-Kč Individuální členové asociace
1.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály v elektronické podobě.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání akce ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:  
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena