Akademičtí pracovníci (29. 9. 2020)

Akademičtí pracovníci jsou klíčovou skupinou zaměstnanců vysokých škol. Vymezení pojmu akademický pracovník a jeho členství v akademické obci či obcích však v praxi není zcela jasné a vysoké školy se potýkají s otázkou působení akademických pracovníků na více součástech a potřebou rozhraničit především kompetence rektora a děkanů. Mimo to se akademičtí pracovníci stávají členy orgánů vysokých škol nebo orgánů fakult, případně prorektory či proděkany, s čímž se pojí otázka právního vztahu, v níž je taková funkce vykonávána, a právního posouzení následků zvolení či jmenování do takové funkce na pracovní poměr akademického pracovníka. Seminář nabídne možnost řešení těchto interdisciplinárních problémů v souvislostech.

Termín konání:

29. 09. 2020 10:00 - 14:30
Číslo akce: 2050

 

Místo konání:

Online

Lektor:

Mgr. Martin Prokeš
- vedoucí Právního a organizačního oddělení, Janáčkova akademie múzických umění

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel.: 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz

Program: 

09:50 - 10:00 nalogování do webináře

10:00 - 12:00 přednáška

12:00 - 12:30 přestávka

12:30 - 14:30 přednáška

Obsah:

1. Kdo je akademický pracovník?
2. Činnost akademického pracovníka
3. Místo akademického pracovníka a jeho obsazování
4. Veřejná VŠ jako zaměstnavatel a „samospráva“ fakult
5. Zastupování veřejné VŠ a následky překročení zástupčího oprávnění
6. Souběhy aneb o zákazu prací stejného druhu na veřejné VŠ
7. Členství akademického pracovníka v akademické obci
8. Členství akademického pracovníka v orgánech veřejné VŠ
9. Následky jmenování na preexistentní pracovněprávní vztah
10. Rozprava

Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.


Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Účastnický poplatek:  
700,- Kč  Kolektivní členové asociace
700,-Kč Individuální členové asociace
1.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
• Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
• Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
• Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
 

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena