Setkání pracovníků spisové služby vysokých škol

místo konání semináře APUA  Praha
datum a čas konání semináře APUA  18. 4. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Popis

Jednodenní setkání bude zaměřeno na Zákon o právu na digitální služby z pohledu vysokých škol.

Obsah

Zákon o právu na digitální služby z pohledu vysokých škol

  • Právo na digitální služby a budování katalogu služeb
  • Základní registry a jejich proměny plynoucí nejen z DEPO
  • Osvědčení digitálního úkonu
  • Legalizace elektronického podpisu a právo na nahrazení uznávaného elektronického podpisu
  • Elektronická identifikace z pohledu veřejnoprávního i soukromoprávního
  • Další práva podle zákona o právu na digitální služby

Stravné

Součástí semináře je drobné občerstvení formou coffee breaku, oběd není v ceně semináře.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohodpodářská fakulta – zabývá se implementací spisových služeb již více než 20 let, je autorem mnoha odborných statí na toto téma a spoluautorem knihy Spisová služba.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Setkání pracovníků spisové služby vysokých škol
Přesunout se na začátek