Česká interpunkce

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  6. 3. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  Mgr. Jan Táborský

Popis

Interpunkce (zejména náležité psaní čárek ve větě) patří k pravopisným oblastem, v nichž se relativně často chybuje. V tomto kurzu probereme během 7 vyučovacích hodin postupně všechna významná pravidla týkající se všech našich interpunkčních znamének.

Výklady se budou opírat o jasné modelové příklady a jejich pochopení si účastníci kurzu budou průběžně ověřovat při korekturách běžných textů administrativní a odborné povahy (aniž by byl kdokoliv vyvoláván a „zkoušen“).

Obsah

Výběr z témat kurzu:

  • čárky ve větě jednoduché (několikanásobné větné členy, přívlastky volné a těsné, výrazy, které pozbyly větné platnosti, přístavky aj.),
  • čárky v souvětí (souvětí podřadná a souřadná, typy poměrů mezi větami aj.),
  • čárky v infinitivních konstrukcích,
  • psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo,
  • užívání spojovníku, pomlčky, dvojtečky, uvozovek, závorek atd.

Buďte si jisti i v oblasti, která patří v českém pravopisu mezi ty obtížnější.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Jan Táborský

je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.

 

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat kontaktní osobě.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Česká interpunkce
Přesunout se na začátek