Moderní dopis/mail a stylistika češtiny

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  3. 11. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  Mgr. Jan Táborský

Popis

Kurz se věnuje stylistice současné češtiny se zvláštním zřetelem k psaní dopisů a formálních e-mailů. Jeho cílem je informovat účastníky o jazykových a zdvořilostních standardech moderní korespondence, zvláště o změnách, k nimž v této oblasti dochází. Systematicky je probráno několik desítek jazykových jevů z oblasti slovní zásoby, gramatiky a pragmatiky češtiny. Jsou představeny významné zdroje informací o češtině (jejich silné i slabé stránky). Zazní rovněž řada doporučení, jak přistoupit k psaní, aby bylo efektivním procesem.

Kurz je určen administrativním, odborným i vedoucím pracovníkům. Účastníci kurzu mohou pokládat jakékoliv doplňují otázky z vlastní praxe.

Obsah

 • Relevantní normy a standardy,
 • Jak začínat dopis/e-mail (oslovení, cizí jména, anonymní adresát, nepřechýlená ženská příjmení aj.),
 • Slovní zásoba současné češtiny, (ne)nápadné významové a stylové posuny slov,
 • Počešťování cizích slov, jejich skloňování (včetně osobních jmen) a časování,
 • Užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus), čísla a číslice v textu,
 • Změny slovesných vazeb,
 • Slovosled: variantnost a optimální řešení,
 • Tzv. nepravé vedlejší věty.

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Jan Táborský

Je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Počet přihlášených: 0 / 30
Tribe Loading Animation Image
Moderní dopis/mail a stylistika češtiny
Přesunout se na začátek