Specifika ukončování pracovních poměrů akademických pracovníků

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  17. 3. 10:00-12:00
lektor semináře APUA  Mgr. Michal Vrajík

Popis

Pracovní poměr akademických pracovníků je zákonem o vysokých školách upraven jen ve velmi malé části a uplatní se tak většina ustanovení zákoníku práce, včetně ustanovení o skončení pracovního poměru. To v praxi činí nemalé problémy zejména pokud jde o skončení při více souběžných pracovních poměrech, skončení pracovního poměru na dobu určitou, organizační změny či neuspokojivé pracovní výsledky.

Obsah

 • Souběžné pracovní poměry akademického pracovníka a jejich rozvázání
  Možnost souběžných pracovních poměrů
  Rozvázání z organizačních důvodů
  Rozvázání ze zdravotních důvodů
  Rozvázání pro neuspokojivé pracovní výsledky
  Rozvázání z disciplinárních důvodů
 • Skončení pracovního poměru na dobu určitou
  Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou obecně
  Řetězení u akademických pracovníků
  Řetězení na základě dohody s odborovou organizací
  Práce po uplynutí sjednané doby
 • Jak na organizační změny u akademických pracovníků
  Nahrazení práce odchozího akademika jinými odborníky
  Volné pozice na jiných součástech a nutnost absolvovat výběrové řízení
  Změna požadované akademické hodnosti jako organizační změna
 • Neuspokojivé pracovní výsledky akademického pracovníka
  Jak vymezit uspokojivé výsledky
  Příklady neuspokojivých výsledků akademika
  Výzva k odstranění a její obsah
  Naplnění výpovědního důvodu

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Michal Vrajík

Dlouholetý lektor  se zaměřením převážně na pracovní právo. Je členem profesních sdružení Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, CzELA – Czech Employment Lawyers Association (člen představenstva), Česká advokátní komora.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
 • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
 • Tribe Loading Animation Image
  Specifika ukončování pracovních poměrů akademických pracovníků
  Přesunout se na začátek