STANOVY

Asociace pracovníků univerzit

ČÁST PÁTÁ - KANCELÁŘ

Čl. 46

(1) K zabezpečení běžného provozu APUA slouží kancelář, v jejímž čele stojí ředitel. Ředitel je vázán rozhodnutími předsednictva a valné hromady; v případě rozporu platí rozhodnutí valné hromady.
(2) Organizační strukturu, počet zaměstnanců APUA a osob jinak činných v kanceláři a prostory pro činnost kanceláře určuje předsednictvo.

Přesunout se na začátek