Setkání studijních oddělení vysokých škol

místo konání semináře APUA  Praha
datum a čas konání semináře APUA  7. 12. 10:00 - 8. 12. 14:00
lektor semináře APUA  kolektiv lektorů

Popis

Druhé setkání profesní skupiny studijních oddělení vysokých škol pořádané za účelem poskytování aktuálních informací z oblasti legislativy a metodiky směřující do oblasti vysokých škol, sdílení zkušeností a především navazování nových kontaktů.

Program

Program 07.12.2022

09:30 – 10:00 Příjezd, registrace účastníků
10:00             Zahájení, přivítání účastníků setkání
10:00 – 12:00  Spisová služba pro studijní oddělení
                    (Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.)

     • Základní evidenční pomůcka dokumentů nebo samostatná evidence dokument
     • Předpisy na různých úrovních od evropské až po spisový řád
     • Rozvoj datových schránek a z toho plynoucí tlak na elektronizaci 

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 16:00 Spisová služba pro studijní oddělení
                    (Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.)

     • Hybridní spisy
     • Uchovávání a ukládání listinných a elektronických dokumentů
     • Skartační řízení

16:30 – 18:00 Ubytování účastníků
18:00            Večeře a večerní posezení za účelem navázání kontaktů a spolupráce

Program 07.12.2022
09:00 – 11:00  Přijímání ke studiu, Pokračování ve studiu po zániku akreditace
(JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.)

     • Podmínky pro přijetí ke studiu, vč. limitů, které jim nastavuje zákon o VŠ,
     • Doklady, kterými je možné prokazovat předchozí ukončení vzdělání,
     • Formy komunikace mezi uchazečem a vysokou školou, a to s důrazem na doručování rozhodnutí,
     • Rozhodnutí o (ne)přijetí,
     • Písemnosti, které se mohou uplatňovat v přijímacím řízení,
     • Odvolací řízení, včetně (počítání) odvolací lhůty.           

11:00-11:30   Coffee break

11:30-13:00  Pokračování ve studiu po zániku akreditace
                        (JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.)

     • Nastínění východisek a postupů, které by měly umožnit provedení i bez potřebné legislativy,
     • Naznačení posunu v legislativě.

                     Postavení zahraničních studentů
                  (JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.)

     • Přijímání ke studiu (zahraniční vzdělání, vízová povinnost),
     • Studium (neznalost českého jazyka, studium ve zpoplatněném studijním programu).

Změna programu vyhrazena.

Doprava na místo konání

MHD: metrem C (červená trasa) na stanici Chodov a dále pak autobusem 177 na zastávku Volha (3.zastávka).

Tipy na ubytování

Ubytování si každý účastník zařizuje a hradí sám po potvrzení konání akce ze strany pořadatelů.
Doporučené hotely:

Hotel Volha, K Verneráku 950/45, 148 00 Praha, Kunratice
– ubytování na kolejích v pokojích hotelového typu, předběžně zamluveno 50 míst:
1lůžkový pokoj: 620 Kč/os./noc
2lůžkový pokoj: 400 Kč/os./noc
3lůžkový pokoj: 320 Kč/os./noc
Rezervace provádějte na 220 447 120, 220 447 126 nebo ubytovani@vscht-suz.cz pod heslem APUA.

Stravné

V rámci účastnického poplatku je zahrnuto kompletní stravné, tedy coffee breaky, obědy a večerní občerstvení.

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.– Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohodpodářská fakulta – zabývá se implementací spisových služeb již více než 20 let, je autorem mnoha odborných statí na toto téma a spoluautorem knihy Spisová služba.
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.– působí jako odborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde vyučuje správní právo včetně správního řízení podle správního řádu. Odborně se zaměřuje zejména na právo vysokých škol.  V rámci pracovní skupiny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se podílela na připomínkování dřívější verze tzv. velké novely zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 Sb.). Připravila též některé dřívější legislativní návrhy vztahující se k zákonu o vysokých školách a ke školskému zákonu; je spoluautorkou komentáře ke školskému zákonu (C. H. Beck, 2014) a aktuálně pracuje na komentáři k zákonu o vysokých školách (Wolters Kluwer).

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť, pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Počet přihlášených: 3 / 60
Tribe Loading Animation Image
Setkání studijních oddělení vysokých škol
Přesunout se na začátek