Setkání investičních a provozních oddělení veřejných vysokých škol

místo konání semináře APUA  Brno
datum a čas konání semináře APUA  28. 3. 10:00 - 29. 3. 13:00
lektor semináře APUA  Ing. Petr Marvan

Registrace ukončena z důvodu naplnění kapacity. V případě zájmu o setkání nás kontaktujte na vajglova@apua.cz.

První setkání profesní skupiny pracovníků investičních a provozních oddělení veřejných vysokých škol.

Odborným programem Vás provede Ing. Petr Marvan. Pokud chcete na setkání vystoupit s vlastním příspěvkem, návrh témat a odhadovanou časovou dotaci můžete uvádět do poznámky při online registraci nebo poslat na e-mail kontaktní osoby.

Obsah

Program 28.03.2023
09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00              Zdravice rektora Vysokého učení technického v Brně
10:15 – 12:00         Implementace CAFM do procesů univerzity
                           Ing. Michal Faltejsek, Ph.D. (VŠB TUO)
                           CAFM a požární ochrana
                           Mgr. David Mikstein (MU)
                           Metoda Best Value Approach ve veřejných zakázkách
                           Ing. Martin Vyklický (VUT)

12:00 – 13:00   Oběd – Hotel Continental Brno

13:00 – 15:00        Komunikace účastníků stavebních projektů prostřednictvím CDE
                           Ing. Eva Wernerová, Ph.D. (VŠB TUO)
                           Kvalita BIM modelů jako klíč k digitalizaci
                           Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. (ČVUT)
                           BIM v kontextu přípravy a realizace staveb
                           Ing. Josef Remeš, Ph.D. (VUT)
                           Výuka FM na VVŠ
                           doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. (VUT)

15:30 – 16:00   Ubytování Hotel Continental Brno
16:30 – 17:30   Prohlídka krytu 10-Z Bunker 
                      – doporučujeme vhodnou obuv a oblečení
18:00 – 22:00  Večeře a večerní posezení – pivovarský dům Poupě

Program 29.03.2023
09:00 – 12:00        Porovnání CAFM systémů – NajdiCAFM.cz
                           Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. (ČVUT)
                           BMS a jeho propojení do CAFM
                           Ing. Jan Smejkal (VUT)
                           Využití pokročilých nástrojů ve výstavbovém projektu
                           Ing. Petr Marvan (VUT)
                           Klasifikace a metrika vystavěných prostor
                           Ing. arch. Zdeněk Rudovský, Ph.D. (ČVUT)

12:00 – 13:00 Oběd – Hotel Continental Brno

Časový harmonogram odborného programu se může měnit v závislosti na diskuzních příspěvcích účastníků setkání. 

Doprava na místo konání

MHD z Hlavního nádraží
• Tramvaj č.1 směr „Řečkovice“, zastávka Antonínská (6 minut, 20 Kč), poté 4 minuty chůze

Parkování:
• Pro ubytované v Hotelu Continental – 350 Kč/ vůz/ 24 hod./
• V místě konání setkání: parkování v modré zóně, cena 30 Kč/hodinu, platba prostřednictvím parkovacích automatů (přijímají mince a platební karty, mapa s rozmístěním.

Tipy na ubytování

Ubytování si každý zařizuje sám po potvrzení konání akce. Předběžně rezervované ubytování:

Hotel Continental Brno, Kounicova 6, 602 00 Brno – cca 2 minuty chůze od místa konání
https://www.continentalbrno.cz/cz
– předběžně rezervováno 30 pokojů 1 noc (28.-29.03.2023), zajištěna hromadná sleva pro účastníky, při rezervaci uvádějte heslo APUA. Pokoje rezervovány do 20.03.2023.
– rezervace provádějte na těchto kontaktech: viktorova@continentalbrno.cz, info@continentalbrno.cz, 541 519 516 nebo 541 519 609
Ubytování si účastníci hradí sami.

Stravné

Stravné po celou dobu setkání (včetně večerního posezení) je zahrnuto v ceně účastnického poplatku.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Petr Marvan

Ing. Petr Marvan – vedoucí investičního odboru Vysokého učení technického v Brně 

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť, pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Setkání investičních a provozních oddělení veřejných vysokých škol
Přesunout se na začátek