Zaměstnávání cizinců z pracovněprávního pohledu

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  28. 4. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  JUDr. Štěpán Pastorek

Popis

Zaměstnávání cizinců se v posledních letech stalo pro mnoho zaměstnavatelů zásadním tématem. Potřeba znalosti této oblasti se ještě zvýšila v důsledku příchodu osob prchajících z Ukrajiny před válkou. Cílem webináře je získání orientace v pravidlech zaměstnávání cizinců s ohledem na jejich rozličné pobytové režimy a povinnosti zaměstnavatelů. Účastníci webináře dostanou také prostor pro vlastní dotazy a poznatky z praxe.

Obsah

 • Úvod do pobytového postavení cizinců v České republice
 • Rozdíly při zaměstnávání občanů EU, jejich rodinných příslušníků a cizinců ze třetích států z pohledu pracovního a cizineckého práva
 • Přehled pobytových titulů cizinců ze třetích zemí a právní úpravy zákona o pobytu cizinců
 • Rozdělení cizinců do skupin podle přístupu na trh práce v České republice
 • Specifické typy pobytových oprávnění svázaných s možností vstupu na trh práce u cizinců ze třetích zemí – krátkodobá víza, sezónní zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
 • Volný vstup na trh práce
 • Povolení k zaměstnání a případy cizinců s pobytovými oprávněními, které nezaručují vstup na trh práce
 • Specifické typy pobytů studentů, pedagogických, akademických a vědeckých pracovníků
 • Zaměstnávání osob s dočasnou ochranou
 • Nelegální práce, její příčiny a rizika
 • Povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců (informační a oznamovací povinnost, evidenční povinnost), pracovní cesty cizinců ze třetích zemí

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Štěpán Pastorek

Je advokátem dlouhodobě se zaměřujícím na oblast zaměstnávání cizinců a jejich pobyt na území České republiky. Současně působí jako interní doktorand na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, v oblasti zaměstnávání cizinců a pracovního práva publikuje a školí.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Zaměstnávání cizinců z pracovněprávního pohledu
Přesunout se na začátek