Vnitřní předpisy vysokých škol

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  12. 3. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  Mgr. Josef Sobotka

Popis

Webinář „Vnitřní předpisy vysokých škol“ je určen širokému spektru pracovníků vysokých škol, nejen těm, kteří se podílejí na tvorbě a přijímání vnitřních předpisů. Kurz by měl poskytnout komplexní pohled na téma vnitřních předpisů vysokých škol, jejich význam, možný či zamýšlený obsah či jejich právní rámec. Část výkladu bude věnována i vysvětlení specifického smyslu vnitřních předpisů jako výsostného projevu akademické samosprávy vysokých škol. Seminář se bude mimo jiné zabývat procesem tvorby a vydávání předpisů, legislativně-technickými požadavky na jejich obsah a formu. Součástí samozřejmě bude i diskuze nad konkrétními dotazy.

Obsah

• Co jsou vnitřní předpisy?
Definice a význam vnitřních předpisů vysokých škol
Základní principy a důvody závaznosti
• Proces tvorby vnitřních předpisů
Kdo a jak tvoří vnitřní předpisy?
Základní kroky a doporučení při tvorbě nových předpisů
• Schvalování a vydání předpisů
Postup schvalování vnitřních předpisů
Jak se předpisy vyhlašují a jak se jimi manipuluje?
• Požadavky na obsah a formu předpisů
Co a jak předpisy upravovat
Jak strukturovat předpisy pro jednoduchost a srozumitelnost?
Jaké jsou požadavky na jazyk a formát předpisů?
• Diskuse a dotazy

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Josef Sobotka

právník - Vysoké učení technické v Brně

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Vnitřní předpisy vysokých škol
Přesunout se na začátek