Správní řád prakticky

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  22. 3. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  JUDr. Eva Kuzmová

Popis

Obsah

 • aplikace základních zásad činnosti správních orgánů, jejich použití v činnosti vysokých škol
 • správní orgány – příslušnost, podjatost, vedení řízení,
 • doručování – obecně dle správního řádu, specifika doručování dle § 69a zákona o vysokých školách
 • účastníci řízení a zastoupení
 • úkony účastníků, podání x podnět, nahlížení do spisu,
 • průběh řízení v prvním stupni – zahájení řízení a jeho průběh, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování, specifika přijímacího řízení a řízení o právech a povinnostech studenta dle zákona o vysokých školách
 • rozhodnutí o procesních otázkách v průběhu vedeného řízení – přerušení, zastavení řízení
 • rozhodnutí, druhy vad rozhodnutí dle platné právní úpravy
  a nečinnost správního orgánu, specifika dle zákona o vysokých školách
 • zvláštní ustanovení o správním řízení – vybrané instituty
 • opravné prostředky – řádné (specifika odvolání dle zákona o vysokých školách) a mimořádné, soudní přezkum
 • diskuse, závěr

 

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Eva Kuzmová

Jako právník se specializuje na problematiku stavebního zákona a související oblasti, dalších veřejnoprávních předpisů – např. správního řádu, přestupkového zákona, zákona o svobodném přístupu k informacím, GDPR a jiných.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Správní řád prakticky
Přesunout se na začátek