Zaměstnávání cizinců z pohledu zdravotního a sociálního pojištění

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  19. 4. 9:00-13:15
lektor semináře APUA  Tomáš Novotný, Petr Houser

Popis

Webinář je shodný s prezenčním školením Společná žádost zaměstnavatele a zaměstnance o určení soc. pojištění (formulář A1) a zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu zdravotního pojištění, které proběhlo 16.11.2022.

Webinář pro personální a mzdové oddělení se zaměřením na cizince, studijní oddělení, zahraniční oddělení, pracovníky welcome office a další pracovníky vysokých škol se zájmem o dané téma. 

Obsah

9:00-11:00      Společná žádost zaměstnavatele a zaměstnance o určení soc. pojištění (Tomáš Novotný)

      • postup při žádosti o vystavení formuláře A1
      • potvrzení o podání žádosti o formulář A1
      • speciální přístup k žádostem o formulář A1 v době pandemie Covid-19
      • speciální přístup k žádostem o formulář A1 u pracovníků z domova, home office/telework
      • uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění podle koordinačních nařízení
      • vracení přeplatků na pojistném v případě zpětném určení legislativy jiného členského státu
      • aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře

11:00-11:15          Přestávka 

11:15-13:15          Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu zdravotního pojištění (Petr Houser)

      • základní výklad Nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, Nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 883/04 a Nařízení EP a Rady (ES) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje osobní rozsah nařízení 883/04 a 987/09 na státní příslušníky třetích zemí,
      • základní výklad bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení, které zahrnují i zdravotní pojištění,
      • základní pravidla určování příslušnosti k právním předpisům,
      • dopad koordinačních nařízení a bilaterálních smluv na účast v systému zdravotního pojištění,
      • zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí z pohledu zdravotního pojištění,
      • přeshraniční poskytování zdravotních služeb,
      • rozsah nároků na zdravotní péči + nárokové doklady,
      • refundace nákladů na zdravotní služby čerpané během pobytu v zahraničí,
      • odvod pojistného na zdravotní pojištění, základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
      • apod.

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Tomáš Novotný, Petr Houser

Tomáš Novotný – pracovník České správy sociálního zabezpečení, odbor nemocenské pojištění zaměstnanců, oddělení mezinárodních pojistných vztahů. Ve svých přednáškách podává výklad smluvních závazků v oblasti sociálního zabezpečení, výklad odlišností od evropských koordinačních nařízení EU, výklad problematiky nemocenského pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců, vysílání pracovníků do zahraničí, výklad dopadu mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociální pojištění a odvodu pojistného. 

Petr Houser – je zaměstnán v Kanceláři zdravotního pojištění od 1. 1. 2021 na pozici specialista EU. Před zaměstnáním v KZP více než 18 let pracoval ve zdravotní pojišťovně, v posledních letech na pozici vedoucí oddělení agendy EU a CRP, předtím na pozici vedoucí oddělení registrů a EU.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Zaměstnávání cizinců z pohledu zdravotního a sociálního pojištění
Přesunout se na začátek