Skončení pracovního poměru s důrazem na odvolání a vzdání se vedoucího místa 

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  25. 3. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.,

Popis

Skončení pracovního poměru patří k nejsložitějším otázkám pracovního práva. Zaměstnavatelé musí kromě zákoníku práce znát i bohatou judikaturu Nejvyššího soudu, která nabízí odpovědi na řadu konkrétních případů a situací.

Do naší nabídky školení jsme proto zařadili prakticky orientovaný webinář, který se bude zabývat jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a na konkrétních příkladech a kazuistikách z judikatury poukáže na konkrétní problematické aspekty při skončení pracovního poměru.

Vzhledem k významu daného institutu bude na webináři dostatečná pozornost věnována i odvolání a vzdání se vedoucího místa.

Obsah

 • Skončení pracovního poměru obecně
 • Dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • Výpověď z pracovního poměru
 • Podrobný rozbor jednotlivých výpovědních důvodů
 • Okamžité zrušení pracovního poměru
 • Zrušení ve zkušební době
 • Skončení pracovního poměru u cizinců
 • Odvolání a vzdání se vedoucího místa
 • Spory o neplatné skončení pracovního poměru

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

Tomšej

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Působí jako akademický a vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se specializuje zejména na pracovní, sociální a antidiskriminační právo. Praktické zkušenosti s pracovním právem získával a získává jako advokát, podnikový právník nebo poradce neziskové organizace. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací (např.  monografie Zákoník práce v praxi, Zaměstnávání cizinců v Česká republice a Diskriminace na pracovišti nebo praktický komentář k antidiskriminačnímu zákonu). V rámci školení se snaží o propojení teoretických právních informací s potřebami praxe a o srozumitelný a prakticky využitelný výklad.  

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Skončení pracovního poměru s důrazem na odvolání a vzdání se vedoucího místa 
Přesunout se na začátek