Personální controlling: nástroj k hodnocení a zvyšování efektivity personálních procesů

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  27. 10. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  doc. dr. Jan Urban

Cílem semináře je seznámit se s významem a funkcí personálního controllingu jako nástroje personálního řízení a s jeho hlavními metodami – kvantitativními i kvalitativními personálními ukazateli a personálními standardy. Pozornost je věnována výběru personálních ukazatelů charakterizujících jednotlivé procesy řízení lidských zdrojů, analýzám jejich hodnot i tvorbě a dodržování personálních standardů zvyšujících kvalitu personálního řízení organizací.  

Webinář je určen personálním manažerům a specialistům, controllerům i dalším podnikovým specialistům zabývajícím se zaváděním a rozvojem personálního controllingu i zdokonalováním účinnosti a efektivity personálního řízení

Obsah

 • Význam a cíle personálního controllingu
 • Nástroje personálního controllingu
 • Personální ukazatele a jejich konstrukce
 • Typy a volba personálních ukazatelů
 • Hodnocení výsledků a efektivity personálních opatření
 • Personální indexy
 • Personální standardy a jejich význam
 • Personální manuál organizace

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

doc. dr. Jan Urban

je poradce a lektor zabývající se řízením a rozvojem lidských zdrojů, autor koncepce personálního controllingu v ČR.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Personální controlling: nástroj k hodnocení a zvyšování efektivity personálních procesů
Přesunout se na začátek