Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2024/2025

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  12. 6. 9:00-13:00
lektor semináře APUA  Ing. Tomáš Smutný

Popis

Nemocenské pojistné je základním stavebním kamenem mzdového účetnictví. Pokud budete perfektně znát tuto problematiku, velmi vám to pomůže v chápání dalších souvislosti napříč všemi zákony, které se mezd/platů a odměn týkají.  Pronikněte detailně do nemocenského i sociálního pojistného včetně novinek roku 2024 zejména pak stran DPP od 1. 7. 2024 / 1. 1. 2025.

Cílem webináře je seznámit účastníky se základy i novinkami a změnami ve mzdové účtárně a pracovněprávní oblasti, které vejdou v platnost lednem 2024 v oblastech nemocenského a sociálního pojištění. Webinář poskytne také odpovědi na problematické záležitosti a pasáže častých dotazů v oblasti nemocenského a sociálního pojistného.

Webinář je určen pro začínající i pokročilé mzdové účetní, personalisty, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách v oblastech nemocenského a sociálního pojistného od roku 2024.

Obsah

 • Hlavní povinnosti zaměstnavatelů
 • Vliv konsolidačního balíčku na nemocenské pojištění + návazné změny od 1.7.2024 (1.1.2025) u DPP
 • Změna průměrné mzdy pro účely důchodového pojistného a její dopad
 • Detailně k problematice náhrad v době prvních 14. dní DPN, karanténě i úrazům a to ve všech souvislostech.
 • Dávky nemocenského pojištění aktuálně – účast na pojištění, podmínky nároku na dávky, výpočet a výše dávek, redukční hranice pro náhradu mzdy a nemocenské pojištění, stanovení rozhodného období uplatňování dávek nemocenského pojištění atd.
 • Podpůrčí doba DPN a její pravidla
 • Pojistné na sociální zabezpečení aktuálně – vyměřovací základy, splatnost pojistného, postupy při dosažení maximálního vyměřovacího základu, výše maximálního vyměřovacího základu a další problémy
 • Změny v ostatních typech sociálních událostí (karantény, OČR, dlouhodobé ošetřovné)
 • Ostatní typy sociálních událostí
 • Dotazy, diskuse

Chcete proniknout do všech zákoutí v oblastech nemocenského pojistného a sociálního pojistného, a to navíc prostřednictvím řešených příkladů a modelových situací? Ani tentokráte nebudou chybět animace usnadňující pochopení i těch nejsložitějších pasáží.          

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

Ing. Tomáš Smutný

Lektor specializující se na mzdy, personalistiku a organizaci a řízení. Člen dozorčí rady společnosti DC Concept a.s. Generální ředitel společnosti QI Group, a.s.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2024/2025
Přesunout se na začátek