Nábor vědeckých pracovníků, hodnocení vědeckých pracovníků

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  11. 10. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  doc. dr. Jan Urban

Cílem webináře Nábor vědeckých pracovníků, hodnocení vědeckých pracovníků je seznámit se s moderním pojetím výběrového řízení, zaměřeného na získání kvalitních, motivovaných a stabilních zaměstnanců. Téma se zabývá všemi hlavními fázemi náboru a výběru vědeckých pracovníků, zásadami výběrových rozhovorů i použitím dalších metod výběrového posouzení. Pozornost je věnována roli personalistů při tomto výběrovém řízení i nejčastějších chybám při výběru.

Druhá část webináře se zabývá hlavními metodami, kritérii a zásadami hodnocení vědeckých pracovníků. Věnuje se jejich průběžnému i pravidelnému hodnocení, zásadám pochvaly i kritiky, vedení hodnotících rozhovorů i dalším hodnotícím postupům.

Webinář je určen přímým nadřízeným vědeckých pracovníků, personálním manažerům a specialistům zabývajícím se získáváním těchto zaměstnanců a prováděním výběrových řízení s uchazeči, manažerům a specialistům zabývajícím se hodnocením vědeckých pracovníků a možnostmi jeho zdokonalení.

Obsah

 • získávání vědeckých pracovníků
 • kritéria a metody výběru
 • organizace výběrového řízení
 • vedení přijímacích rozhovorů
 • další výběrové metody
 • nejčastější chyby při vedení výběrových rozhovorů a posuzování uchazečů
 • jak identifikovat problémové uchazeče
 •  

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

doc. dr. Jan Urban

je podnikový lektor a poradce, garant a vyučující programů MBA a VŠ učitel managementu lidských zdrojů

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Nábor vědeckých pracovníků, hodnocení vědeckých pracovníků
Přesunout se na začátek