Metody, nástroje a pravidla odměňování pracovníků     

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  18. 5. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  doc. dr. Jan Urban

Popis

Seminář se zabývá zásadami konstrukce systémů odměňování, tj. stanovením a změnami pevné a pohyblivé složky mezd a platů u jednotlivých kategorií zaměstnanců. Jeho cílem je seznámit se s možnostmi zvýšení efektivity odměňování, posílení jeho motivační funkce i podpory vnitřní spravedlnosti v odměňování na základě spektra metod a nástrojů odměňování.

Seminář je určen manažerům a specialistům zabývajícím se odměňováním zaměstnanců a možnosti jeho zdokonalování

Obsah

  • Odměňování a jeho složky: čím, jak, koho a proč odměnit
  • Odměňování na základě nároků pracovních míst
  • Odměňování na základě kvalifikace a schopností zaměstnanců
  • Cíle, pravidla a metody výkonového odměňování
  • Výkonové odměňování jednotlivých kategorií zaměstnanců
  • Nejčastější nedostatky odměňování a jejich překonání

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

doc. dr. Jan Urban

Působí dlouhodobě jako ředitel poradenské společnosti Consilium Group, s.r.o. zabývající se řízením a organizací lidských zdrojů, jako VŠ učitel managementu a lektor kurzů MBA

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Metody, nástroje a pravidla odměňování pracovníků     
Přesunout se na začátek