Jak na organizační kulturu

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  14. 3. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  doc. dr. Jan Urban

Webinář se zaměřuje na význam, tvorbu a změny organizační kultury včetně nástrojů jejího formování. Vysvětluje význam organizační kultury uvnitř organizace i navenek, hlavní projevy a typy organizačních kultur i to, jak organizační kultura působí jako nástroj řízení lidí. Součástí webináře je vysvětlení vztahu mezi organizační kulturou a personální politikou organizace.

Webinář je určen personalistům VŠ zabývajících se tvorbou personální strategie, stanovením cílů personálního řízení a personálních podmínek své organizace i celkovým zdokonalováním účinnosti a profesionality personálního managementu.

 

Obsah

 • Co je (a co není) organizační kultura
 • V jakých hlavních oblastech se organizační kultura projevuje
 • Význam organizační kultury
 • Jaké jsou hlavní odlišnosti organizačních kultur
 • Jaké okolnosti organizační kulturu utváří a proč
 • Typologie organizačních kultur
 • Vztah mezi typy organizačních kultur a osobností zaměstnanců
 • Nástroje tvorby a změn organizační kultury
 • Jak při změnách organizační kultury postupovat

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

doc. dr. Jan Urban

působí dlouhodobě jako ředitel poradenské společnosti Consilium Group, s.r.o. zabývající se řízením a organizací lidských zdrojů, jako VŠ učitel managementu a lektor kurzů MBA. Je autorem publikací Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu, 40 manažerských mýtů, Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole neučili ad.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Jak na organizační kulturu
Přesunout se na začátek