Homeoffice

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  9. 12. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Popis

Pandemie COVID-19 a plánovaná novelizace Zákoníku práce s sebou přináší změnu podmínek výkonu práce. Zaměstnance často pracují z domu či jiného místa, než běžné pracoviště u zaměstnavatele.  Zvláštní specifikace se týkají rovněž  akademických i neakademických zaměstnanců vysokých škol. 

V návaznosti na aktuální pracovněprávní úpravu a novelizaci zákoníku práce ohledně homeoffice si odpovíme na otázky, jak správně práci z domu zavádět, jak by měly být podmínky výkonu práce sjednány či určeny, jakým způsobem či do jaké míry může zaměstnavatel zaměstnance pracujícího z domu úkolovat.

Obsah

1. Co je to homeoffice a jak na něj? Je to to stejné, jako práce z domu?
– jaký HO zavádět
– lze HO nařídit a v jakých případech?
– na co je třeba myslet
2. Dohoda o homeoffice vs. dohoda o práci z domu vs. dohoda o jiných podmínkách výkonu práce
– je homeoffice to stejné jako práce z domu?
– zvláštnosti a odlišující prvky
– kterou z úprav vhodně vybrat a je to vůbec důležité?
– základní obsah dohody
3. Podmínky výkonu práce z domu
– pracovní doba, pracovní pohotovost a zastižitelnost zaměstnance (lze sjednat „dosah“?)
– bezpečnost a ochrana zdraví při práci (jak zajistit a musí se vůbec?)
– odměňování (jak odměňovat, příplatky, práci v noci, práce ve svátek, dělená směna a přesčas …)
– odpovědnost za škodu, GDPR a další …
4. Sankce, pokuty a následky porušení zákonných pravidel
– lze zaměstnance za „výletování“ na HO pokutovat či skončit pracovní poměr?
– může být zaměstnavatel pokutován za to, že na HO zaměstnanec nedodržuje přestávky v práci?
– čí bude odpovědnost, pokud inspekce práce uloží zaměstnavateli pokutu z důvodu poručení zákonných pravidel (může dojít k odvolání z funkce vedoucího zaměstnance?)
5. Praktické příklady z praxe a závěr
– shrnutí
– diskuse a výměna zkušeností z aplikační praxe
– konzultace dotazů předložených účastníky

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Člen Kolegia expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání, člen Výboru Společnosti pro pracovní právo. Aktivně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů, editor Central European Journal of Labour Law and Personnel Management.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Počet přihlášených: 19 / 40
Tribe Loading Animation Image
Homeoffice
Přesunout se na začátek