Analýza a prevence personálních rizik

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  20. 4. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  doc. dr. Jan Urban

Popis

Cílem semináře je seznámit s hlavními zdroji rizik spojených s lidským faktorem (tzv. people-related risks“), především těmi, které zůstávají skryté, a organizace jim proto nevěnují systematickou pozornost.

Seminář se zabývá se především personálními riziky spojenými s nevhodným výběrem a povyšováním zaměstnanců, nesprávným či nedostatečným řízením jejich výkonu (zadáváním, vysvětlením a kontrolou úkolů), nevhodným zaškolením a odměňováním, zvýšenou nespokojeností zaměstnanců či chybnou motivací. Semináře se vedle hlavních zdrojů personálních rizik zaměřuje i na praktické kroky umožňující těmto rizikům předcházet.

Seminář je určen personálním manažerům a specialistům, liniovým manažerům, vnitřním auditorům apod. zabývajícím se prevencí organizačních rizik i školením a tréninky řídích schopností vedoucích zaměstnanců. 

Obsah

 • Personální risk-management a jeho cíle
 • Hlavní zdroje a druhy personálních rizik
 • Rizika přijetí nesprávných osob
 • Rizika nevhodného povyšování zaměstnanců do vedoucí funkce (Peterův princip)
 • Rizika spojená s nesprávným řízením výkonu zaměstnanců a nevhodnou personální organizací
 • Rizika spojená s nespokojeností zaměstnanců
 • Rizika spojená s nevhodnou motivací a odměňováním zaměstnanců
 • Prevence personálních rizik: deset hlavních kroků

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

doc. dr. Jan Urban

Působí dlouhodobě jako ředitel poradenské společnosti Consilium Group, s.r.o. zabývající se řízením a organizací lidských zdrojů, jako VŠ učitel managementu a lektor kurzů MBA

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Analýza a prevence personálních rizik
Přesunout se na začátek