Vědecká rada

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  17. 1. 10:00-13:30
lektor semináře APUA  Mgr. Martin Prokeš

Popis

Vědecká (resp. umělecká či akademická) rada je odborným orgánem veřejné VŠ pro tvůrčí a vzdělávací činnost. Seminář je věnován podrobnému výkladu jednotlivých aspektů vědecké rady od postavení, přes členství až po působnosti a otázky jejího rozhodování jako kolektivního orgánu. Pozornost bude věnována také výkladově obtížným či v praxi sporným otázkám a závěrům plynoucím z judikatury. Seminář je určen zejména členům vědeckých rad VŠ a fakult a dalším osobám vstupujícím do kontaktu s vědeckou radou.

Obsah

• Postavení vědecké rady
• Ustavování vědecké rady
– předseda
– jmenování ostatních členů
• Členství ve vědecké radě
– vznik členství a vztah člena k VŠ
– povinnosti člena
– zánik členství
– odměňování členů
• Působnost vědecké rady
– druhy působnosti
– působnosti mimo § 12, resp. § 30 ZVŠ
– možný přenos působnosti
– jednotlivé působnosti jako součást procesů (fakulty) VŠ
– role v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem
• Vnitřní předpisy a vědecká rada
• Rozhodování vědecké rady
– na zasedání a per rollam
– zasedání přístupná veřejnosti
– usnášeníschopnost
– většina pro přijetí rozhodnutí
– tajné hlasování
• Připravovaná novela ZVŠ a vědecká rada
• Dotazy, diskuze

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Martin Prokeš

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Kontaktní osoba

Bára Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť, pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Počet přihlášených: 13 / 40
Tribe Loading Animation Image
Vědecká rada
Přesunout se na začátek