ROZHOVORY V PRAXI MANAŽERA – účinná komunikace manažera se svým týmem

místo konání semináře APUA  Brno
datum a čas konání semináře APUA  13. 2. 9:00-15:30
lektor semináře APUA  PhDr. Zdeňka Brázdová

Popis

K základním dovednostem manažera patří kromě jiného umění efektivně vést individuální i týmová jednání – rozhovory s lidmi, které řídí. Každý typ rozhovoru klade na manažera jiné nároky, má jiný cíl, vyžaduje jinou techniku i atmosféru realizace. K nejobtížnějším, především emotivně, patří vytýkací rozhovor.

Cíl:

 • Uvědomit si cíle a specifika jednotlivých rozhovorů
 • Získat praktické návody pro přípravu těchto rozhovorů
 • Získat jistotu a zvládnout emoce a stres při vedení rozhovorů
 • Vyzkoušet si jednotlivé rozhovory na praktických situacích pomocí doporučených struktur pro jejich vedení

Určeno:

Manažerům na všech stupních řízení, vedoucím projektových týmů, personalistům, …. všem dalším, kteří chtějí zefektivnit svoji manažerskou komunikaci a dobře řídit a motivovat pracovní tým

Obsah

 • Komunikační dovednosti nutné pro efektivní vedení manažerských rozhovorů, správný styl komunikace v závislosti na osobnosti protistrany
 • Zásady vedení jednotlivých typů rozhovorů
   • Výběrový rozhovor –  specifika jeho přípravy a vedení – základy
   • Rozhovory v adaptační fázi
   • Zadávání úkolů – motivační rozhovor
   • Zpětná vazba, pozitivní zpětná vazba, vytýkací rozhovor – správné poskytování kritické zpětné vazby
   • Hodnotící rozhovor – příprava a zásady vedení hodnotícího rozhovoru
   • Výstupní rozhovor – jak komunikovat se zaměstnancem, který odchází, a to ve vazbě na důvody jeho odchodu

Metody:

Seminář – návody a inspirace, diskuze, trénink modelových situací vedení manažerských rozhovorů se zpětnou vazbou. V tréninku se zaměříme na konkrétní potřeby účastníků.

Stravné

Součástí semináře je drobné občerstvení formou coffee breaku, oběd není v ceně semináře.

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

PhDr. Zdeňka Brázdová

individuální kouč managementu a managementu lidských zdrojů, certifikovaná lektorka a konzultantka manažerských dovedností, řízení lidských zdrojů, obchodních dovedností a kurzů osobního rozvoje. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem (včetně zahraničních) a institucí v ČR a SR.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
ROZHOVORY V PRAXI MANAŽERA – účinná komunikace manažera se svým týmem
Přesunout se na začátek