Management v kostce

místo konání semináře APUA  Brno
datum a čas konání semináře APUA  22. 5. 9:00-15:00
lektor semináře APUA  PhDr. Zdeňka Brázdová

Popis

Seminář je určen manažerům/vedoucím pracovníkům, projektovým manažerům, kteří chtějí rozvíjet komplexně dovednosti v oblasti vedení lidí.

Naučit se využívat dovednosti pro úspěšné řízení, vedení jednotlivců i týmu a zkvalitnění komunikace s podřízenými

Seznámit se s postupy, jak lépe využívat potenciál podřízených pro zvyšování jejich výkonnosti a žádoucího pracovního chování.

 

Obsah

 • Obsah řízení, vedení lidí
 • Základní praktické manažerské návyky pro efektivní vedení, jak návyky budovat a posilovat
 • Manažerské činnosti a role, jak na ně v praxi, na co klást důraz a nezapomenout
 • Budování a rozvoj přirozené autority a respektu – zdroje autority, jak s nimi pracovat
 • Zásady situačního vedení jako nástroje autority manažera/ vedoucího
 • Praxe situačního vedení ve vazbě na konkrétní prostředí účastníků kurzu – situace, typologie spolupracovníků, problémy …
 • Základy řízení „pracovního výkonu“, fáze řízení pracovního výkonu, základní zásady manažerského působení v jednotlivých fázích
 • Jak motivačně zadávat úkoly, jak efektivně poskytovat zpětnou vazbu
 • Motivace – jak určit individuální motivační strukturu, jak na ni správně manažersky reagovat a tak získat nejen maximální výkon, ale také žádoucí pracovní chování a loajalitu spolupracovníků
 • Praktické inspirace pro zefektivnění leadershipu

Metody:

Krátké teoretické informativní vstupy s příklady z praxe, diskuze, příklady a návody komunikace v základních manažerských situacích …

Stravné

Součástí semináře je drobné občerstvení formou coffee breaku, oběd není v ceně semináře.

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

PhDr. Zdeňka Brázdová

Lektorka, konzultantka a koučka v oblasti managementu, managementu lidských zdrojů  a osobního rozvoje. Vystudovala pedagogiku, psychologii a andragogiku. Absolvovala certifikované programy v oblasti vzdělávání a rozvoje managementu a managementu lidských zdrojů. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem a institucí v Česku i na Slovensku. Má zkušenosti z implementace a zdokonalování systémů řízení lidských zdrojů.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Management v kostce
Přesunout se na začátek