Komunikace, verbální a neverbální komunikační nástroje

místo konání semináře APUA  Brno
datum a čas konání semináře APUA  21. 2. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  PhDr. Zdeňka Brázdová

Popis

Rozvoj dovedností efektivní komunikace zejména zvládnutím verbálních a neverbálních komunikačních nástrojů.

Obsah

Sebepoznání, poznání partnera jako předpoklad efektivní komunikace.

 • Osobnostní typologie a její vliv na úspěšnost v komunikaci.

Komunikační řetězec, co si musíme uvědomit, chceme-li efektivně komunikovat.

 • Rozum a emoce v komunikaci.

 Komunikační nástroje a jejich využití v praxi:

 • Verbální
  • Na co si dát pozor při verbální komunikaci
  • Základy rétorických dovedností
  • Jak si ověřovat porozumění
  • Jak vést rozhovor, diskuzi – kladení otázek, zvládání obtížných situací v diskuzi…
  • Aktivní naslouchání, pasivní naslouchání, překážky naslouchání
 • Nerbální
  • Význam vzdáleností mezi komunikujícími (proxemika)
  • Komunikace dotekem (haptika)
  • Postoje, které při komunikaci zaujímáme (posturologie)
  • Gesta v komunikaci (gestika)
  • Mimika

Vedení semináře:

Informatiívní vstupy, příklady, trénink…

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

PhDr. Zdeňka Brázdová

Lektorka, konzultantka a koučka v oblasti managementu, managementu lidských zdrojů  a osobního rozvoje. Vystudovala pedagogiku, psychologii a andragogiku. Absolvovala certifikované programy v oblasti vzdělávání a rozvoje managementu a managementu lidských zdrojů. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem a institucí v Česku i na Slovensku. Má zkušenosti z implementace a zdokonalování systémů řízení lidských zdrojů.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Komunikace, verbální a neverbální komunikační nástroje
Přesunout se na začátek