Zaměstnávání cizinců z daňového pohledu

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  2. 3. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  Monika Lodrová

Popis

V rámci webináře se zaměříme na zamezení dvojího zdanění, daňovou rezidenturu a zdroj příjmu. Tématem bude také zdanění příjmů nejen ze závislé činnosti, ale také zdanění jiných příjmů s mezinárodním prvkem.

Obsah

  • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (struktura, použití)
  • Daňová rezidentura a zdroj příjmu – rozsah daňové povinnosti v ČR
  • Metody zamezení dvojího zdanění a potřebné dokumenty k jejich uplatnění
  • Základy zdanění různých typů příjmů s mezinárodním prvkem (příjem ze zaměstnání, příjem ze samostatné výdělečné činnosti, příjmy z nájmu, úroky, dividendy, prodeje cenných papírů)
  • Praktický příklad – jak zpracovat daňové přiznání s mezinárodním prvkem

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Monika Lodrová

Působí jako Manager daňového oddělení a vede oddělení zdanění fyzických osob ve společnosti BDO. Poskytuje poradenství v oblasti daní a účetnictví. Specializuje se na mezinárodní zdanění fyzických osob a struktury mezinárodní mobility.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Zaměstnávání cizinců z daňového pohledu
Přesunout se na začátek