Smlouvy v praxi VVŠ

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  6. 6. 10:00-14:30
lektor semináře APUA  Mgr. Martin Prokeš

Popis

V praxi veřejných VŠ dochází k uzavírání řady smluv. Po úvodním výkladu ke smlouvám je jádro semináře věnováno vybraným institutům závazkového práva a především úpravě jednotlivých smluvních typů.

Obsah

1.     Smlouva, dohoda, objednávka, faktura, veřejnoprávní smlouva…

2.     Smlouva jako

a.     právní jednání

b.     zavazovací důvod

3.     Smlouva a smluvní svoboda

4.     Uzavírání smlouvy

5.     Smlouvy typové, smíšené a nepojmenované

6.     Obchodní podmínky

7.     Vybraná obecná ustanovení

a.     změna okolností

b.     smlouva ve prospěch třetího

c.      smlouva o plnění třetího

d.     smlouva o sml. budoucí

e.     neúměrné zkrácení

f.       smlouvy uzavírané adhezním způsobem

g.     úroky

h.     záloha a závdavek

8.     Změna závazků

9.     Zánik závazků

10.  Zajištění a utvrzení dluhů

a.     srážky ze mzdy

b.     smluvní pokuta

c.      uznání dluhu

11.  Typové smlouvy

a.     podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce?

b.     vybrané smluvní typy podle občanského zákoníku

                                                    i.     převedení věci do vlastnictví jiného

1.     darování

2.     koupě

3.     směna

                                                   ii.     přenechání věci k užití jinému

1.     výprosa

2.     výpůjčka

3.     nájem

4.     pacht

5.     licence

6.     zápůjčka

                                                  iii.     závazky ze smluv příkazního typu

1.     příkaz

2.     zprostředkování

3.     komise

                                                 iv.     dílo

                                                   v.     kontrolní činnost

                                                 vi.     společnost

                                                vii.     sázka, hra a los

c.      vybrané smluvní typy podle zákoníku práce

                                                    i.     pracovní smlouva

                                                   ii.     dohoda o provedení práce

                                                  iii.     dohoda o pracovní činnosti

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Martin Prokeš

Vedoucí Právního
a organizační oddělení, Rektorát JAMU

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Smlouvy v praxi VVŠ
Přesunout se na začátek