Setkání ekonomů vysokých škol

místo konání semináře APUA  Hustopeče
datum a čas konání semináře APUA  5. 10. 10:00 - 6. 10. 14:00
lektor semináře APUA  kolektiv lektorů

Popis

Pokud se chcete zúčastnit pouze jednoho dne programu, stačí uvést vybraný den do poznámky v online registraci. Účastnický poplatek Vám bude adekvátně zkrácen.

Program

Program 05.10.2022
09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00             Zahájení, přivítání účastníků setkání
10:00 – 12:30  Cestovní náhrady z pohledu daňového (Ing. Oldřich Bartušek)

     • druhy cestovních náhrad
     • stravné – způsoby výpočtu
     • jízdní náhrady – způsoby výpočtu

12:30 – 13:30    Oběd
13:30 – 15:00    Účtování v cizí měně (zejména dotace z EU), pevný kurz u dotací, kurzové zisky, vypořádání dotací v cizí měně  (Ing. Oldřich Bartušek)

 • různé druhy kurzů
 • realizované kurzové rozdíly
 • nerealizované kurzové rozdíly

15:15 – 15:30   Konzultace s lektorem
15:30 – 16:00   Networking
16:00 – 18:00   Ubytování, individuální volno – doporučený individuální program:

Naučná stezka „Masaryk a Hustopeče“
Naučná stezka „Masaryk a Hustopeče“ | Město Hustopeče – oficiální web (hustopece.cz)
Prohlídka památek
Památky ve městě | Město Hustopeče – oficiální web (hustopece.cz)
Degustace v Hustopečské Mandlárně
Degustace pro skupiny | Hustopečská Mandlárna (mandlarna.cz) – 200 Kč/osoba 
18:00 – 22:00   Večeře a večerní posezení (Hotel Rustikal)

Program 06.10.2022
09:00 – 12:00  Finanční kontrola v praxi – aplikace zákona 320/2001 Sb. (Ing. Hana Juráňová)

 • Obecné povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy
  Základní pilíře VKS
  – Stanovit rozsah pravomocí a odpovědností – příklady
  – Zajistit oddělení provozu a kontrol – příklady
  – Zajistit záznamy o provedených kontrolách – příklady
 • Řídící kontrola
  – předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
  – stanoviska MFČR – kdy kontroly ano, kdy ne, jaká doporučená forma
  – způsoby provedení řídící kontroly
 • Interní audit
  – Možnosti spolupráce v rámci řídící kontroly
  – Nové metodiky CHJ

12:00 – 13:00    Oběd
13:00 – 14:30  Finanční kontrola v praxi – aplikace zákona 320/2001 Sb. (Ing. Hana Juráňová)

 • Zavedení VKS v praxi a systém vnitřních směrnic
  – Systémy řízené dokumentace – možné formy
  – Vzory písemností, příklady kontrolních listů například pro kontrolu výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky
  – Systém vnitřních směrnic
 • Informace o výsledcích kontrol prováděných v r. 2021
 • Nejčastější nedostatky, Příklady nedostatků

Změna programu vyhrazena.

Doprava na místo konání

Doprava vlakem:

 • z Brna vlak S3 do Hustopečí, z nádraží přibližně 700 metrů pěšky 
 • z Brna vlak R13 – přestup v Šakvicích – Hustopeče, z nádraží přibližně 700 metrů pěšky
  IDOS

Parkování:

 • zdarma pro ubytované hosty

Tipy na ubytování

Ubytování v hotelu, které si každý zařizuje sám až po potvrzení konání akce. Doporučené hotely:

Hotel Rustikal, Na Hradbách 5, Hustopeče – ubytování v místě konání setkání 
Předběžně zarezervované pokoje na heslo APUA.
Rezervace provádějte na 775565760, info@rustikal.cz. 
Pokoje | Hotel Rustikal

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Oldřich Bartušek, Ing. Hana Juráňová

Ing. Oldřich Bartušek – je registrovaným členem Komory auditorů České republiky a Komory daňových poradců ČR, provádí audity a uskutečňuje školení u podniků a veřejných vysokých škol, které čerpají dotace ze strukturálních fondů EU.
Ing. Hana Juráňová – působí jako daňová poradkyně, auditorka a ředitelka společnosti Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při komoře daňových poradců a dlouhodobě se věnuje metodické pomoci. Je autorkou publikace Inventarizace ve veřejné správě.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť, pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Počet přihlášených: 1 / 60
Tribe Loading Animation Image
Setkání ekonomů vysokých škol
Přesunout se na začátek