Odpisy pohledávek a opravné položky

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  11. 9. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  Ing. Hana Juráňová

Popis

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s problematikou vzniku pohledávek a s různými alternativami nakládání s nimi, a to z hlediska předpisů platných pro právní vymezení vzniku pohledávky, přes její účetní zachycení až po dopady do daní – daň z příjmů i DPH.

Obsah

 • Vznik a účetní zachycení pohledávek
 • Co je to faktura, podklady pro fakturaci,
 • Okamžik uskutečnění účetního případu,
 • Lhůty vystavování účetních dokladů,
 • Saldokonto přijatých a vydaných faktur,
 • Záloha a závdavek, dobropisy, pozastávky
 • Faktura v cizí měně, kursové rozdíly,
 • Prokazování dokladů a skutečností z hlediska daňové uznatelnosti, podle zákona o daních z příjmů a zákona o DPH, podle daňového řádu,
 • Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 (platné od 1. 1. 2013),
 • Auditní stopa,
 • Archivace dokladů.
 • Občanský zákoník – lhůty, zánik práva vymáhání, uznání dluhu, zápůjčka, výpůjčka, výprosa, úvěr,
 • Ocenění (hodnota) pohledávek
 • Tvorba  a použití (zrušení) zákonných opravných položek
 • Účetní a daňový odpis (vyřazení) pohledávek 
 • Postoupení pohledávek – po splatnosti, před splatností (faktoring)
 • Nákup pohledávek – ocenění, opravné položky
 • Daňové řešení pohledávek vzniklých z titulu „smluvních sankcí“
 • Zápočty pohledávek a závazků
 • Dodanění dluhů – po uplynutí zákonné lhůty od jejich splatnosti, účetní a daňový pohled na odpis dluhu 
 • Pohledávky v cizí měně. Možnosti tvorby opravných položek versus kursové rozdíly.
 • Zálohy – způsob jejich účetního zachycení, vyúčtování, kursové rozdíly, kdy ano, kdy ne
 • Zajištění pohledávek
 • Vymáhání pohledávek
 • Příslušenství pohledávek (smluvní pokuty, úroky z prodlení) a související daňový režim.
 • Přehled vybraných stanovisek NÚR, KOOV ….Vymáhání

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Hana Juráňová

Daňová poradkyně a auditorka, spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě, realizuje kurzy a školení zaměřené na hospodaření organizací v rámci veřejné správy, kontrolní činnost, audity.

Případné dotazy na paní lektorku můžete posílat předem kontaktní osobě.

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Odpisy pohledávek a opravné položky
Přesunout se na začátek