Intrakomunitární obchod se zbožím, obchod se třetími zeměmi, služby

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  27. 3. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  Marek Reinoha

Popis

Jedná se o stejné téma, které zaznělo na Setkání ekonomů vysokých škol (10.-11. října 2023).  Pro velký zájem nabízíme i formou online školení.

Obsah

Intrakomunitární obchod se zbožím

 • definice dodání zboží do jiné členské země EU
 • místo plnění při dodání zboží do jiné členské země EU (s pohybem zboží, bez pohybu zboží)
 • osvobození dodání zboží do jiné členské země EU od DPH – podmínky, prokazování přepravy ve vazbě na sjednanou dodací doložku INCOTERMS apod.
 • prodeje zboží na dálku – dodání zboží do jiných členských států koncovým spotřebitelům
 • definice pořízení zboží z jiného členského státu EU
 • místo zdanitelného plnění při pořízení zboží z jiného členského státu EU
 • vznik povinnosti přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu EU

Obchod se třetími zeměmi (dovoz, vývoz) (Marek Reinoha)

 • definice vývozu z pohledu celních předpisů a zákona o DPH
 • místo plnění při vývozu zboží
 • DUZP při vývozu zboží – možnost vystavit daňový doklad
 • osvobození dodání vývozu od DPH – podmínky, prokazování výstupu zboží z EU ve vazbě na sjednanou dodací doložku INCOTERMS apod.
 • definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů a definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH
 • vznik povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží
 • základ DPH při dovozu zboží
 • osvobození od DPH při dovozu zboží

Služby

 • základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH
 • poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
 • poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady
 • poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH
 • poskytování služeb za třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH
 • on-line služby
      •  

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Marek Reinoha

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image

Mohlo by Vás zajímat

Intrakomunitární obchod se zbožím, obchod se třetími zeměmi, služby
Přesunout se na začátek