Doručování písemností pro studijní oddělení

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  12. 5. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  Mgr. Hana Odstrčilová

Popis

Tématem tohoto webináře bude doručování písemností studentům vysokých škol a uchazečům o studium.  

 

Obsah

  • Doručování písemností uchazečům o studium
  • Doručování písemností studentům
  • Způsoby doručování
  • Fikce doručení
  • Počítání lhůt

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. et Mgr. Hana Odstrčilová

Vedoucí odboru studijních záležitostí Vysokého učení technického v Brně

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image

Doručování písemností pro studijní oddělení
Přesunout se na začátek