Setkání tajemníků vysokých škol

místo konání semináře APUA  Litomyšl
datum a čas konání semináře APUA  4. 10. 10:00 - 5. 10. 14:00
lektor semináře APUA  Kolektiv lektorů

Popis

První den setkání se budeme zabývat krizovým managementem a vedením týmů.

Druhý den setkání se budeme zabývat základními principy odpovědnosti za škodu včetně specifik odpovědnosti za škodu v režimu školských zařízení, a to především s důrazem na ochrana zdraví. Dále bude vysvětleno, co je náhrada škody a jaké veškeré náhrady se v případě odpovědnosti za škody poskytují. Zabývat se budeme i principy pojištění odpovědnosti za škodu a správného nastavení pojistné ochrany. Na závěr seznámíme účastníky s aktuálními judikáty k náhradě škody.

Program

Program 04.10.2023
09:30–10:00 Registrace účastníků
10:00           Zahájení, přivítání účastníků setkání
10:00–12:30  Krizový management, Vedení týmu (PhDr. Zdeňka Brázdová)

      • Co je to krize?
      • Typy krizí ve vazbě na: rychlost  vývoje,  příčiny  vzniku, závažnost  účinku, vývoj organizace, ….
      • Kompetence manažerů v krizovém období
      • Stadia krizového vývoje

12:30–13:30  Oběd

13:30–15:00  Krizový management, Vedení týmu (PhDr. Zdeňka Brázdová)

      • Řízení krize, řešení krize – desatero
      • Krize = změna, zásady řízení změny
      • Vedení lidí, vedení pracovních týmů – styly vedení lidí , motivace spolupracovníků,  ovlivňování vztahů v týmu v krizovém období, zásady efektivní komunikace v krizi…

15:00–15:30   Networking
15:30–16:00   Ubytování 
16:00–17:30   Prohlídka ateliérů fakulty restaurování

18:00–22:00   Večeře a večerní posezení (Hotel Zlatá Hvězda)

Program 05.10.2023
09:00–13:00 Odpovědnost za škodu v prostředí VŠ (Ing. Eva Gmentová, LL.M.)

      • Právní úprava a základní principy odpovědnosti za škodu včetně specifik odpovědnosti za škodu v režimu školských zařízení, a to především s důrazem na ochrana zdraví
      • Náhrada škody a jaké veškeré náhrady se v případě odpovědnosti za škody poskytují
      • Principy pojištění odpovědnosti za škodu a správného nastavení pojistné ochrany
      • Aktuálními judikáty k náhradě škod 

13:00–14:00    Oběd, ukončení setkání

Změna programu vyhrazena.

Tipy na ubytování

Ubytování v hotelu, které si každý zařizuje sám až po potvrzení konání akce. Doporučené hotely:

Hotel Zlatá Hvězda, Smetanovo nám. 84, Litomyšl – ubytování v místě konání setkání: https://zlatahvezda.com/ubytovani.php. Při registraci uvádějte heslo: APUA.

Hotel Aplaus – přibližně 400 m od místa konání setkání:  https://www.hotelaplaus.cz/.

Ubytování si účastníci hradí sami při příjezdu na setkání.

Doprava na místo konání

Parkování u hotelu Zlatá Hvězda:

Parkování:

 • jelikož se hotel nachází přímo na náměstí, je možné parkovat na veřejném parkovišti
 • kartičku na parkování si prosím vyzvedněte na recepci hotelu, kde Vám jsou schopni přímo fakturovat parkování
 • neberte si tedy parkovací kartu přímo z parkovacího automatu na náměstí

Stravné

Stravné formou coffee breaků, obědů, večeře a večerního posezení je součástí účastnického poplatku.

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

PhDr. Zdeňka Brázdová, Ing. Eva Gmentová, LL.M.

Zdeňka Brázdová je lektorka, konzultantka a koučka v oblasti managementu, managementu lidských zdrojů  a osobního rozvoje. Vystudovala pedagogiku, psychologii a andragogiku. Absolvovala certifikované programy v oblasti vzdělávání a rozvoje managementu a managementu lidských zdrojů. Má praxi na manažerských pozicích, zkušenosti z realizace komplexní manažerské přípravy v řadě firem a institucí v Česku i na Slovensku. Má zkušenosti z implementace a zdokonalování systémů řízení lidských zdrojů.

Eva Gmentová více jak 30 let působila ve finančních službách na různých manažerských pozicích. Zakladatelka a jednatelka společnosti E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o., která získala i mezinárodní rating a certifikaci k pořádání MBA studií.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť, pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Tribe Loading Animation Image
Setkání tajemníků vysokých škol
Přesunout se na začátek