Setkání tajemníků vysokých škol

místo konání semináře APUA  Hustopeče
datum a čas konání semináře APUA  25. 10. 10:00 - 26. 10. 14:00
lektor semináře APUA  Kolektiv lektorů

Popis

Pokud se chcete zúčastnit pouze jednoho dne programu, stačí uvést vybraný den do poznámky v online registraci. Účastnický poplatek Vám bude adekvátně zkrácen.

Program

Program 25.10.2022
09:30–10:00 Registrace účastníků
10:00           Zahájení, přivítání účastníků setkání
10:00–12:30  Problémové oblasti zákoníku práce v praxi (Mgr. Michal Vrajík)

     • Vznik pracovního poměru se zaměřením na obsah pracovní smlouvy, zkušební dobu a dobu určitou
     • Změny pracovního poměru se zaměřením na převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů a na pracovní cesty
     • Skončení pracovního poměru se zaměřením na rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů a z disciplinárních důvodů
     • Pracovní doba se zaměřením na její rozvrhování, evidenci a dodržování dob odpočinku

12:30–13:30  Oběd
13:30–15:00  Problémové oblasti zákoníku práce v praxi (Mgr. Michal Vrajík)

     • Odměňování zaměstnanců se zaměřením na obsah a účinnost mzdových výměrů, změny mzdy a přiznávání nenárokových složek mzdy (odměn),
     • Překážky v práci se zaměřením na jejich prokazování zaměstnancem a možné zneužívání (vyšetření, ošetření),
     • Dovolená se zaměřením na její čerpání včetně čerpání ve svátek, převádění a krácení

15:00–16:00   Networking
16:00–18:00   Ubytování, individuální volno – doporučený individuální program:
 – Naučná stezka „Masaryk a Hustopeče“
 – Památky ve městě 
 – Degustace v Hustopečské Mandlárně
 (200 Kč/osoba) 

18:00–22:00   Večeře a večerní posezení (Hotel Rustikal)

Program 26.10.2022
09:00–12:00 Majetek z pohledu neekonoma (Ing. Hana Juráňová)

     • Druhy majetku – investice x neinvestice, movitá věc x stavba, technické zhodnocení x opravy, nabývání majetku.
     • Výběr dodavatele a zákon o finanční kontrole.
     • Majetek a daně – nárok na odpočet DPH při jeho pořízení, účetní a daňové odpisy v průběhu užívání, DPH i daň z příjmu v okamžiku jeho prodeje, vyřazení z důvodu škody, opotřebení a likvidace…

12:00–13:00    Oběd
13:00–14:30    Majetek z pohledu neekonoma (Ing. Hana Juráňová)

     • Dotace x finanční dary na pořízení majetku x věcné dary.

     • Povinnosti a oprávnění příjemce dotace.

Změna programu vyhrazena.

Doprava na místo konání

Doprava vlakem:

 • z Brna vlak S3 do Hustopečí, z nádraží přibližně 700 metrů pěšky 
 • z Brna vlak R13 – přestup v Šakvicích – Hustopeče, z nádraží přibližně 700 metrů pěšky
  IDOS

Parkování:

 • zdarma pro ubytované hosty

Tipy na ubytování

Ubytování v hotelu, které si každý zařizuje sám až po potvrzení konání akce z naší strany. Doporučené hotely:

Hotel Rustikal, Na Hradbách 5, Hustopeče – ubytování v místě konání setkání 
Předběžně zarezervované pokoje na heslo APUA.
Rezervace provádějte na 775565760, info@rustikal.cz. 
Pokoje | Hotel Rustikal

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Michal Vrajík, Ing. Hana Juráňová

Mgr. Michal Vrajík – dlouhodobý lektor se zaměřením převážně na pracovní právo. Je členem profesních sdružení Sekce pro pracovní právo České advokátní komory, Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, CzELA – Czech Employment Lawyers Association (člen představenstva), Česká advokátní komora.
Ing. Hana Juráňová – působí jako daňová poradkyně, auditorka a ředitelka společnosti Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při komoře daňových poradců a dlouhodobě se věnuje metodické pomoci. Je autorkou publikace Inventarizace ve veřejné správě.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť, pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Počet přihlášených: 26 / ∞
Tribe Loading Animation Image
Setkání tajemníků vysokých škol
Přesunout se na začátek