Setkání tajemníků vysokých škol

místo konání semináře APUA  Brno
datum a čas konání semináře APUA  16. 4. 10:00 - 17. 4. 12:30
lektor semináře APUA  Kolektiv lektorů

Popis

První den setkání bude odborný program vyhrazen novelizacím zákoníku práce a konsolidačnímu balíčku, který je schválený, ale pravidla pro DPP a DPČ se budou upravovat. Část programu bude věnována tématu postavení vedoucího zaměstnance.

Druhý den setkání vystoupí pan rektor Vysokého učení technického v Brně s tématy financování vysokých škol a fakult, hospodaření VVŠ, tvorba rozpočtu VVŠ a fakult a  rozdělování finančních prostředků MŠMT a vedoucí investičního odboru s příspěvkem Využití pokročilých nástrojů v investiční výstavbě.

Program

Program 16.04.2024
09:30–10:00 Registrace účastníků
10:00           Zahájení, přivítání účastníků setkání
10:00–12:30  Změny v pracovním právu (JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)

        • reflexe poslední novely a stav prací na další novele zákoníku práce 

                   Postavení vedoucího zaměstnance (JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)

12:30–13:30  Oběd

13:30–15:00   DPP a DPČ včetně změn v rámci konsolidačního balíčku (JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.)

15:00–16:00   Ubytování 
16:30–18:00   Komentovaná prohlídka brněnského podzemí – vodojemů (Vodojemy na Žlutém kopci Tvrdého (z ulice Tvrdého, vedle domu na adrese Tvrdého 15).
18:30–22:00   Večeře a večerní posezení (Steakový a pivní bar Pod lékárnou BRNO)

Program 17.04.2024
08:00–10:30    Vystoupení rektora Vysokého učení technického v Brně (doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.)

         • Financování vysokých škol a fakult
         • Hospodaření VVŠ
         • Tvorba rozpočtu VVŠ a fakult a  rozdělování finančních prostředků MŠMT. 

10:45–11:45    Využití pokročilých nástrojů v investiční výstavbě (Ing. Petr Marvan)

         • Praktické zkušenosti s využitím pokročilých nástrojů pro přípravu a realizaci staveb VVŠ
         • Kvalitativní hodnocení veřejných zakázek
         • Digitální skenování za účelem pasportizace stávajícího stavu
         • BIM modely
         • Sdílené datové prostředí
         • CAFM systémy

12:00–13:00    Oběd, ukončení setkání

Změna programu vyhrazena.

Tipy na ubytování

Ubytování v hotelu, které si každý zařizuje sám až po potvrzení konání akce.

Ubytování:
Ubytování v hotelu, které si každý zařizuje sám až po potvrzení konání akce.
Hotel Continental Brno, Kounicova 6, 602 00 Brno – cca 2 minuty chůze od místa konání
Hotel Continental Brno – Váš hotel v centru Brna
– předběžně rezervováno 30 pokojů 1 noc (16.-17.04.2024), zajištěna hromadná sleva pro účastníky, při rezervaci uvádějte heslo APUA. Pokoje rezervovány do 01.04.2024.– rezervace: gargulova@continentalbrno.cz, info@continentalbrno.cz, 541 519 516 nebo 541 519 609

Ubytování si účastníci hradí sami.

MOŽNOST PARKOVÁNÍ 
* Před hotelem nebo v hotelové garáži za 350 CZK/vůz/24 hod./DPH.
* Rezervace není nutná (parkují všichni hosté, kteří projeví zájem).

Doprava na místo konání

Tramvají od hlavního nádraží: tramvaj č. 1, směr
Řečkovice, vystoupit na zastávce Antonínská, dále pak pěšky nahoru ulicí Antonínskou. 

Tramvají od hlavního nádraží: tramvaj č. 12, směr
Technologický park, vystoupit na zastávce Grohova, dále pak pěšky ulicí Smetanova až k ulici Antonínská.

Parkování je v okolních ulicích je zpoplatněné. První hodina stání je zdarma, každá hodina pak 30 Kč.

Možnosti platby za parkování:

 

Stravné

Stravné po celou dobu setkání je zahrnuto v ceně účastnického poplatku..

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Judr. Jakub Tomšej, Ph.D.; doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., Ing. Petr Marvan

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Akademický a vědecký pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde se specializuje zejména na pracovní, sociální a antidiskriminační právo

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.

Rektor Vysokého učení technického v Brně

Ing. Petr Marvan
Vedoucí investičního odboru VUT v Brně

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť, pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Setkání tajemníků vysokých škol
Přesunout se na začátek