Veřejné zakázky – změny smluvních závazků

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  12. 10. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  Mgr. Jan Slezák

Popis

Vyhrazené změny závazku ze smluv a změny smluv po jejich uzavření.

Obsah

• Zásady zákona č. 134/2016 Sb. ve vztahu ke smluvním závazkům,
• Vymezení zadávacích podmínek zaměřené na smluvní podmínky,
• Jak správně formulovat předem vyhrazené změny závazku,
• Varianty cenové indexace a jejich omezení
• Inflace, vstupní náklady, odvětvové a komoditní doložky
• Sdílení rizika s dodavatelem
• Příklady vyhrazených změn z praxe – smlouva o dílo, smlouva kupní, smlouva o poskytování služeb,
• Právní úprava změn závazku ze smlouvy,
• Generální klauzule,
• Režim de minimis, počítání změn v penězích,
• Režim změny závazku pro nemožnost změny dodavatele,
• Vícepráce / méněpráce, problematika vzájemného zápočtu,
• Výhrada změny dodavatele – riziková i efektivní,
• Ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,
• Uveřejňovací povinnosti.
• Odpovědi na dotazy.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

Mgr. Jan Slezák

– místopředseda výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky, v oblasti práva veřejného investování se pohybuje od roku 2008. Dříve působil u Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Dopravního podniku hl. m. Prahy, společnosti OTIDEA a též jako tajemník rozkladových komisí ÚOHS.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Veřejné zakázky – změny smluvních závazků
Přesunout se na začátek