Zánik akreditace a zajištění možnosti pokračovat ve studiu

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  2. 12. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  JUDr. Jan Podola

Popis

Legislativní změny v oblasti akreditací umožnily vysokým školám lépe naplňovat svoji samosprávnou úlohu v oblasti tvorby a uskutečňování studijních programů. Zejména v oblasti tvorby byla tato role vysokých škol z velké části nenaplněna, když studijní programy schvalovala výhradně „vnější autorita“.

Institucionální akreditace přinesla vysokým školám možnost vytvoření a schválení studijního programu uvnitř. Obvykle se v této souvislosti hovoří o „vnitřní akreditaci“.

„Cenou“ za institucionální akreditaci jsou vyšší nároky na zajišťování kvality (studijního) prostředí na vysoké škole.

S možností získat institucionální akreditaci a na jejím základě akreditaci vnitřní, vysoké školy získaly i možnosti, jak tyto akreditace „opustit, ukončit“. To však má vliv na studium studentů zapsaných v daných studijních programech.

Obsah

 • Vazba akreditace na kvalitu
 • Způsoby získání akreditace,
 • Důvody a důsledky zániku akreditace,
 • Vazba zániku akreditace na ukončení studia,
 • Možnosti, jak zajistit dostudování,
 • Situace, kdy konkrétně dochází k ukončení studia a jak v daných situacích postupovat,
 • Představení úpravy v oblasti studia a akreditací chystané v novele zákona o vysokých školách.

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Jan Podola, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně – právní odbor

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Počet přihlášených: 5 / 40
Tribe Loading Animation Image
Zánik akreditace a zajištění možnosti pokračovat ve studiu
Přesunout se na začátek