Zajištění možnosti pokračovat ve studiu aneb jak dostat studenta do „nového“ studijního programu

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  26. 6. 10:00-13:30
lektor semináře APUA  Mgr. Martin Prokeš

Popis

Do konce roku 2024 zanikne uplynutím doby akreditace více než 9000 studijních programů, čímž VŠ vznikne povinnost zajistit studentům tyto programy studujícím možnost pokračovat ve studiu. Seminář bude po rozboru současné právní úpravy uvedené povinnosti a pohledu do její historie věnován podrobnému prodiskutování v úvahu připadajících variant, jak tuto povinnost splnit.

Obsah

 • Právní úprava povinnosti zajistit možnost pokračovat ve studiu (dále jen “povinnost“)
 • Studium jako vícevýznamový pojem
 • Vymezení možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu
 • Lze prodlužovat akreditace studijních programů členěných na obory?
 • Lze akreditovat studijní program členěný na obory?
 • Přijímací řízení jako způsob splnění povinnosti
 • Je možné provést „přestup“ a tak povinnost splnit?
 • Praktické otázky (lze dříve? co uvést na dodatek k diplomu?)
 • Závěr

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Martin Prokeš

Vedoucí Právního a organizačního oddělení, Rektorát JAMU

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Zajištění možnosti pokračovat ve studiu aneb jak dostat studenta do „nového“ studijního programu
Přesunout se na začátek