Úvod do vysokoškolského zákona a přehled základních agend VVŠ

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  14. 2. 10:00-15:00
lektor semináře APUA  Mgr. Martin Prokeš

Popis

Webinář je určen především novým zaměstnancům VVŠ, kteří chtějí zlepšit svou orientaci v prostředí vysokých škol. Jádrem kurzu je výklad věnovaný VVŠ a jejich vnitřnímu upořádání, po kterém následuje přehled jednotlivých agend VVŠ a základních informací o nich.

Obsah

Obecná východiska

 • právo soukromé a veřejné jako úhly pohledu na VVŠ
 • prameny práva
 • osoby fyzické a právnické
 • obecné zásady
 • nečekané významy známých pojmů
 • co je po právu?
 • soudy a VVŠ

VVŠ a jejich uspořádání

 • VVŠ jako osoba a součást veřejné správy
 • poslání VVŠ
 • studium jako ústavně garantované právo
 • akademická obec
 • akademické svobody a práva
 • orgány VVŠ, jejich vztahy a ustavování
 • součásti VVŠ a jejich orgány
 • povinnosti členů orgánů
 • vnitřní předpisy a jiné podstatné dokumenty VVŠ a jejich součástí
 • schvalovací procesy
 • financování a hospodaření VVŠ

Přehled agend VVŠ

 • přijímací řízení
 • studijní věci
 • lustrace
 • střet zájmů
 • finanční kontrola
 • veřejné zakázky
 • smluvní vztahy
 • registr smluv
 • pracovní vztahy
 • právo duševního vlastnictví
 • svobodný přístup k informacím
 • ochrana osobních údajů (GDPR)

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Martin Prokeš

Vedoucí Právního a organizační oddělení, Rektorát JAMU

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na cervinkova@apua.cz

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Úvod do vysokoškolského zákona a přehled základních agend VVŠ
Přesunout se na začátek