Struktura a tvorba interních předpisů

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  16. 12. 10:00-14:30
lektor semináře APUA  Mgr. Martin Prokeš

Popis

Webinář zaměřený na vnitřní předpisy podle zákona o vysokých školách, jejich tvorbu, vydávání, schvalování, vyhlašování, legislativně technické normy.

Obsah

 1. Interní předpisy
  – vnitřní předpisy podle ZVŠ
  – jiné normativní akty a jejich „druhy
  – důvody závaznosti
  – upravitelnost a zákaz delegace
  – síla a požadavky souladnosti

 2. Tvorba
  – úprava tvorby
  – garant a původce
  – příprava návrhu
  – připomínkové řízení

 3. Vydání, schvalování a vyhlašování
  – schvalování vnitřních předpisů
  – vyhlašování

 4. Legislativně technické požadavky
  – členění
  – novela vs. nový akt
  – názvy a nadpisy
  – požadavky na obsah
  (jazykové vyjádření, zkratky, odkazy, přechodná a závěrečná ustanovení)
  – některé požadavky na obsah novely
  – citace

 5. Diskuse
 1.  

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Martin Prokeš

– vedoucí Právního a organizačního oddělení Janáčkovy akademie múzických umění

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Struktura a tvorba interních předpisů
Přesunout se na začátek