Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně novinek podle aktuálně schválené novely

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  8. 2. 9:00-14:00
lektor semináře APUA  JUDr. Eva Kuzmová

Popis

Právní úprava práva na informace, základní orientace v relevantních právních předpisech, informační novela účinná od 24.4.2019 a 1.1.2020 a aktuálně schválená novela účinná od 1.9.2022 a od 1.1.2023 (zákon č. 241/2022 Sb.)

Obsah

 • Právní úprava práva na informace, základní orientace v relevantních právních předpisech, informační novela účinná od 24.4.2019 a 1.1.2020 a aktuálně schválená novela účinná od 1.9.2022 a od 1.1.2023 (zákon č. 241/2022 Sb.)
 • Okruh subjektů povinných poskytovat informace, veřejné instituce – výjimka z informační povinnosti, veřejné podniky
 • Působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona
  a správního řádu (určení toho, kdy žádost vyřídit jako žádost o poskytnutí informací a kdy jako žádost o nahlédnutí do spisu)
 • Problematika poskytování informací ze správních spisů účastníkům
  a neúčastníkům řízení podle zákona č. 106/1999 Sb. a nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu
 • Pojem „informace“ (včetně objasnění tzv. neexistující informace
  a vytváření nových informací), další pojmy podle novely – otevřená data, dynamická data, zveřejňování informací, novela – informace zveřejňované způsobem umožňující dálkový přístup, zveřejňování datových souborů s vysokou hodnotou
 • Poskytování informace a způsoby jeho realizace
 • Omezení práva na informace – jednotlivé důvody pro neposkytnutí informace, podrobnější rozbor ochrany osobních údajů dle zákona č. 106/1999 Sb. – vliv GDPR, informační novela, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy – § 8c dle aktuálně schválené novely, nové důvody pro odmítnutí žádosti o informace podle novely
 • Vyřizování žádostí o poskytnutí informací (žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti, šikanózní žádosti), výklad novinek podle aktuálně schválené novely
 • Odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace – informační novela a aktuálně schválená novela, přezkum, použití správního řádu podle aktuálně schválené novely
 • Úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
 • Dotazy

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Eva Kuzmová

Jako právník se specializuje na problematiku stavebního zákona a související oblasti, dalších veřejnoprávních předpisů – např. správního řádu, přestupkového zákona, zákona o svobodném přístupu k informacím, GDPR a jiných.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně novinek podle aktuálně schválené novely
Přesunout se na začátek