Pobyt cizinců v ČR – dopady v praxi

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  9. 6. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  Mgr. Eva Holá, Ph.D.

Popis

Webinář si klade za cíl ve stručnosti představit právní úpravu obsaženou zejména v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR tak, aby byli schopni se orientovat v této oblasti pro potřeby své agendy. Druhá část webináře pokryje specifika pobytu cizinců v ČR (EU), na která v praxi narážejí – jako je uzavírání sňatků,  narození dítěte, nákup automobilu či nemovitosti, ale i otázky zdravotního a sociálního pojištění.

Obsah

 • Právní úprava obsažená zejména v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
 • Specifika pobytu cizinců v ČR (EU)
  • uzavírání sňatků  
  • narození dítěte,
  • nákup automobilu či nemovitosti,
  • ale i otázky zdravotního a sociálního pojištění

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Eva Holá, Ph.D.

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Pobyt cizinců v ČR – dopady v praxi
Přesunout se na začátek