Novinky v právu na informace, informační povinnost vysoké školy

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  8. 3. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  JUDr. Jan Podola

Popis

Vysoké školy mají (nejméně) dvojí povinnost poskytovat informace o své činnosti.

Plnit informační povinnost jim obecně ukládá především zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ten vymezuje povinné subjekty, způsoby poskytování informací (zveřejněním nebo na žádost), průběh vyřizování žádosti, výjimky z povinnosti informace poskytnout, opravné prostředky proti odmítnutí či neposkytnutí informace apod.

Další povinnosti pak vysoké škole ukládá přímo zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Konkrétně jde o povinnost ve vztahu k uskutečňovaným studijním programům, vysoké školy musí též zveřejňovat na úřední desce vnitřní předpisy a jiné skutečnosti o svojí činnosti. Stejně tak lze pod tuto informační činnost řadit zpracování výročních zpráv o činnosti a o hospodaření.

Obsah

  • Vymezení informační povinnosti dle právních předpisů s ohledem na nedávno provedené novely informačního zákona
  • Upozornění na změny v informační povinnosti v chystané novele zákona o vysokých školách
  • Zásadní soudní rozhodnutí, které se týkají informační povinnosti vysokých škol.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Jan Podola, Ph.D.

pověřenec pro ochranu osobních údajů, Západočeská univerzita v Plzni

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Novinky v právu na informace, informační povinnost vysoké školy
Přesunout se na začátek