Novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek 2023

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  20. 4. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  Mgr. Jan Slezák

Popis

Formalizovanost procesu zadávacích řízení v režimu zákona je velmi striktní, co se týče přípravy zadávacích podmínek, procesu výběru dodavatele, uzavření a plnění smlouvy i jejích změn. V průběhu webináře bude průřezově komentován celý předpis se zaměřením na obsah aktuální novely, jejíž účinnost se předpokládá přibližně od třetího kvartálu roku 2023.

Webinář je určen pro pracovníky, kteří jsou odpovědní za uzavírání a plnění smluv z veřejných zakázek.
Předpokládá se základní orientace v dané problematice – webinář není určen pro začátečníky.

Obsah

• Základní obecná ustanovení, zadavatelské spolupráce
• Druhy veřejných zakázek, předpokládaná hodnota
• Režimy VZ – nová pravidla k určení režimu podlimit/nadlimit
• Výjimky obecné, výjimky podlimitní
• Průběh zadávacího řízení, účastenství, vyloučení dodavatele
• Podlimitní režim – ZPŘ
• Otevřené řízení nadlimitní
• Jednací řízení s uveřejněním
• Jednací řízení bez uveřejnění
• Způsobilost
• Kvalifikace
• Posouzení a hodnocení nabídek
• DNS, rámcové dohody
• Sektorové výjimky
• Námitky, přezkumné řízení

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

Mgr. Jan Slezák

– místopředseda výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky, v oblasti práva veřejného investování se pohybuje od roku 2008. Dříve působil u Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Dopravního podniku hl. m. Prahy, společnosti OTIDEA a též jako tajemník rozkladových komisí ÚOHS.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek 2023
Přesunout se na začátek