Nostrifikace

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  8. 12. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  JUDr. Jan Podola

Popis

Vysoké školy podle zákona o vysokých školách vykonávají činnosti nejen v rámci samosprávy, ale i činnosti které řadíme mezi výkon státní správy.

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (nostrifikace) je činností, která je státní správou, pro jejíž výkon platí jistá specifika spočívající především v tom, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je v tomto řízení nadřízeným správním orgánem vysokých škol, vybírá se správní poplatek, který není poplatkem za studium atd.

Těžištěm rozhodování o nostrifikaci je posuzování rozsahu znalostí a dovedností získaných uchazečem o uznání na zahraniční vysoké škole.

Jde o řízení, které se řídí správním řádem; v řízení o nostrifikaci je též nutno zohlednit sjednané mezinárodní smlouvy v dané oblasti.

V rámci webináře bude přednesena povaha řízení o nostrifikaci, kritéria, podle nichž se určuje příslušnost vysoké školy k řízení, specifika tohoto řízení včetně vybírání poplatků.

Ustanovení o nostrifikaci budou též dotčena chystanou změnou zákona o vysokých školách, představeny proto budou její dopady.

Obsah

  • Povaha řízení
  • Příslušnost vysoké školy nebo ministerstva
  • Průběh řízení
  • Poplatky
  • Dopady připravované novely

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

JUDr. Jan Podola, Ph.D.

pověřenec pro ochranu osobních údajů, Západočeská univerzita v Plzni

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Nostrifikace
Přesunout se na začátek