Nerovnosti na pracovišti a jejich právní řešení

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  29. 9. 9:00-12:00
lektor semináře APUA  Mgr. Lucie Obrovská, Ph.D.

Popis

Cílem webináře je postihnout základní projevy nerovností na pracovišti, a to i ve formě šikany a diskriminace v odměňování. Jakými mechanismy je možné předejít diskriminační praxi a jak ji odhalit? Jaká řešení se nabízejí? Tyto otázky zodpovíme, zaměříme přitom pozornost zejména na transparentnost v odměňování a novou související směrnici EU, jakož i na související českou soudní praxi a případy veřejného ochránce práv. Popíšeme také specifika šikany a dalších projevů diskriminace v akademickém prostředí. 

Obsah

 • Základní projevy nerovností na pracovišti

 • Mechanismy předcházející diskriminační praxi a jejich odhalení 

 • Řešení diskriminace

 • Transparentnost v odměňování

 • Nová související směrnice EU

 • Česká soudní praxe a případy veřejného ochránce práv

 • Specifika šikany a dalších projevů diskriminace v akademickém prostředí

Storno podmínky

 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Lucie Obrovská, Ph.D.

Zabývá se zejména školskou legislativou a jejími dopady na rovné příležitosti ve
vzdělávání. Její další specializací je antidiskriminační právo. Pracuje jako právnička
Kanceláře veřejného ochránce práv, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva
obrany. Věnuje se lektorské a školicí činnosti.

 

Pokud máte dotaz na lektora, který se vztahuje k problematice semináře/webináře, můžete jej poslat na adresu kanceláře APUA.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Počet přihlášených: 3 / ∞
Tribe Loading Animation Image
Nerovnosti na pracovišti a jejich právní řešení
Přesunout se na začátek