Etická práce se zdroji a prevence plagiátorství

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  19. 10. 10:00-13:00
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.

Popis

Často je při psaní textů a tvorbě materiálů potřeba využívat různé zdroje, ať už jde o doslovnou citaci textu, jeho shrnutí vlastními slovy, nebo převzetí obrázku. Tento webinář se zaměří na to, jak to udělat správně z pohledu etiky, a jak se nedopustit (byť neúmyslného) plagiátorství.
Webinář začneme krátkým pohledem do českého autorského zákona a praktickou definicí plagiátorství. Pokračovat budeme praktickými doporučeními pro odkazování se na zdroje, a ve společné diskuzi nad příklady práce se zdroji, které mohou být na hraně plagiátorství. Následovat bude „technologické okénko“ – představíme si, jak fungují softwarové nástroje pro odhalování plagiátorství a kde jsou jejich limity, a podíváme se i na nástroje umělé inteligence pro generování textu a jejich etické využívání.
Během webináře bude dostatek prostoru pro dotazy a konkrétní problémy, které řešíte.

Obsah

– Český autorský zákon a definice plagiátorství
– Jak správně využít zdroje ve vlastním textu
– Praktické příklady plagiátorství
– Jak fungují systémy pro odhalování plagiátorství
– Etické využívání umělé inteligence

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D.

Dita Henek Dlabolová je ředitelkou Evropské sítě pro akademickou etiku (ENAI) a zkušenou lektorkou v oblasti akademické etiky. Ve svých seminářích využívá zkušenosti z mezinárodních projektů zaměřených na prevenci plagiátorství, a z desetiletého působení na Mendelově univerzitě v Brně, kde učila předměty zaměřené na informatiku a akademické psaní, a věnovala se prevenci plagiátorství jak ve výzkumu, tak i prakticky.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Monika Červinková

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Etická práce se zdroji a prevence plagiátorství
Přesunout se na začátek