Elektronické podepisování

místo konání semináře APUA  online
datum a čas konání semináře APUA  2. 3. 9:00-11:00
lektor semináře APUA  Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Popis

Elektronické podepisování jako alternativa vlastnoručních podpisů má svá významná specifika. Na rozdíl od vlastnoručního podpisu, jehož hodnocení je právním obyčejem, je elektronické podpisování přesně popsáno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) známého pod zkratkou eIDAS a v českém právním řádu dále z hlediska použití upřesněno zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru. 

Obsah

  • Různé úrovně elektronického podpisu podle nařízení eIDAS.
  • Prostředky pro vytváření elektronických podpisů. 
  • Použití elektronického podepisování z hlediska adaptačního zákona. 
  • Další elektronické zabezpečovací prvky, jako je elektronická pečeť a elektronické časové razítko.

Storno podmínky

  • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).

Souhrn

Lektor

profil

Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohodpodářská fakulta – zabývá se implementací spisových služeb již více než 20 let, je autorem mnoha odborných statí na toto téma a spoluautorem knihy Spisová služba.

Kontaktní osoba

Barbora Vajglová

Ředitelka kanceláře

Kontaktní osoba

Hana Balabánová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Kontaktní osoba

Michaela Šindelářová

Koordinace vzdělávacích aktivit

Registrace

Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť. Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci. Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci. Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
Tribe Loading Animation Image
Elektronické podepisování
Přesunout se na začátek